Data eindexamenexposities 2015

Binnenkort presenteren weer enkele honderden afgestudeerde studenten van de diverse kunstacademies in Nederland hun eindexamenwerk. Een goede manier om het werk breed onder de aandacht te brengen. Onderstaand vindt u een – zo compleet mogelijke – lijst met tentoonstellingsdata van de verschillende bachelor- en masteropleidingen in het land. Voor het vinden van meer informatie per opleiding verwijzen we u naar de respectievelijke websites.

AMSTERDAM

Academie voor Beeldende Vorming (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)
3 t/m 5 juli
www.ahk.nl/beeldende-vorming

Gerrit Rietveld Academie
1 t/m 5 juli
www.gerritrietveldacademie.nl

ARNHEM

ArtEZ Art & Design
1 t/m 5 juli
www.artez.nl/Agenda/Exposities

BREDA / DEN BOSCH

AKV|St. Joost (bachelors en masters)
4 t/m 8 juli
www.akvstjoost.nl

DEN HAAG

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
3 t/m 9 juli
www.kabk.nl

ENSCHEDE

Art & Design AKI ArtEZ
26 juni t/m 5 juli
www.artez.nl/Agenda/Exposities

Dutch Art Insitute (ArtEZ Master of Fine Art)
Niet bekend
www.dutchartinstitute.eu

GRONINGEN

Academie Minerva (Hanzehogeschool Groningen)
4 t/m 9 juli
www.academieminerva.nl

Frank More Institute
26 juni t/m 9 juli
www.mohr-i.nl

MAASTRICHT

Academie Beeldende Kunsten Maastricht
3 t/m 5 juli
www.abkmaastricht.nl

Jan van Eyck Academie
n.v.t.
www.janvaneyck.nl

ROTTERDAM

Willem de Kooning Academie (Hogeschool Rotterdam)
8 t/m 12 juli
www.wdka.nl

Piet Zwart Institute
3 t/m 12 juli
www.pzwart.wdka.nl

UTRECHT

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
24 t/m 28 juni
www.hku.nl

Utrecht Graduate School of Visual Art and Design
24 juni t/m 5 juli
www.mahku.nl

ZWOLLE

ArtEZ Art & Design en Interieurarchitectuur
1 t/m 12 juli
www.artez.nl/Agenda/Expositie


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram