Maandelijks archief: juni 2019

Ronald van der Meijs: langs de Zijderoute

Ronald van der Meijs is beeldend kunstenaar en in 1993 afgestudeerd aan AKV|St.Joost Breda. Hij woont en werkt in Amsterdam en maakt contextgebonden geluidsinstallaties en sculpturen. Begin juni 2018 ging hij met zijn auto op reis langs delen van de oude zijderoute als onderdeel van een kunstproject om op de steppelocatie van de Land Art Biënnale Mongolië 2018 een installatie te bouwen.

Biennale installatie A Nomadic Dyptich

Biennale installatie A Nomadic Dyptich

Vanuit het perspectief van traditionele nomadische muziek in zijn hedendaagse manifestatie benaderde ik de Biënnale. Van oudsher is muziek een belangrijk middel waarmee nomadische volkeren verhalen, emoties, uitingen van het landschap en hun geschiedenis overbrengen en levend houden. Het principe dat ik in Mongolië wilde voortzetten sluit hierbij aan.
Lees meer ›


Minimale meerkosten Fair Practice Code

Kunsten 92De minimale meerkosten van de Fair Practice Code (zie BK-informatie 2018 nr. 04) bedragen in totaal € 25,4 miljoen (loonpeil 2021). Deze meerkosten bestaan voor iets minder dan de helft uit een compensatie voor onbetaald structureel overwerk en voor ruim de helft uit een compensatie voor tekortschietende beloning. Verder moet er rekening worden gehouden met de indexering (loonstijging): om de beloning van werkenden in de cultuursector gelijke tred te laten houden met de rest van de economie (2017-2021) is een bedrag van € 64,7 miljoen nodig.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (14 juni 2019)


Evaluatie Raad voor Cultuur 2013-2018

De raadOnderzoeksbureau Berenschot onderzocht het functioneren van de Raad voor Cultuur in de periode 2013-2018. De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van regering en parlement op het terrein van kunst, cultuur, erfgoed en media. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen. De raad is er wettelijk aan gehouden om eens in de vier jaar het eigen functioneren te evalueren en daarvan verslag te doen aan de minister van OCW.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (14 juni 2019)


4 miljoen euro voor culturele vernieuwing in de regio

MVEIn 2019 en in 2020 trekt minister Van Engelshoven (OCW) 4 miljoen euro uit om culturele vernieuwing in de regio te stimuleren. Het bedrag wordt door verschillende stedelijke regio’s verdubbeld tot 8 miljoen euro. Er gaan 15 ‘culturele proeftuinen’ van start. Op verzoek van de minister stelden de regio’s eerder stedelijke en regionale profielen op (zie BK-informatie 2019 nr. 01). De proeftuinen komen voort uit deze profielen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (14 juni 2019)


Reacties op stelseladvies Raad voor Cultuur

Advies-Raad-voor-CultuurEerder berichtten we over het stelseladvies Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur van de Raad voor Cultuur. De Raad stelde in het advies dat het landelijke cultuurstelsel meer rekening moet houden met het veelzijdige culturele leven in Nederland. Ook werden genoemd een stevige rol voor de regio, uitbreiding van de landelijke culturele infrastructuur en verbetering van de arbeidsmarktpositie van kunstenaars. Kort na het verschijnen van het advies verschenen reacties uit het veld die we niet meer in de vorige editie konden meenemen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (14 juni 2019)


‘Globaal’

Politiek gezien is de wereld continu in beweging, met als rode draad de behoefte aan macht die zich manifesteert bij veel politici. Waarschijnlijk omdat mensen die last hebben van machtswellust graag de politiek ingaan. Voortdurend duiken politici op die zich liever bezighouden met macht dan met het welzijn van ‘het volk’: bijvoorbeeld Trump in de Verenigde Staten en de extreem-rechtse Bolsonaro in Brazilië. Het bewind in Brazilië is op zijn zachts gezegd zorgwekkend.
Ook in Europa komen we meer en meer extreem-rechtse populisten tegen met een groeiende achterban. We kijken er niet eens meer van op. De winst van extreem-rechts in Europa ‘viel mee’. De Christen-Democraten en Sociaal-Democraten leverden in, de groenen en liberalen werden groter, net als de Eurocentrische partijen.

Maar we zijn hier om over kunst te praten, dus: wat betekent dit alles voor de kunst? Dat is afwachten. Onlangs bleek uit cijfers van DutchCulture dat Nederlandse culturele activiteiten wederom sterk internationaal vertegenwoordigd zijn: in 2018 meer dan 15.000 Nederlandse culturele activiteiten in 108 verschillende landen. Duitsland en de Verenigde Staten zijn daarbij topbestemmingen.

Het lijkt er op dat we ook in de kunsten globaliseren. Dat is mooi, want we kunnen op die manier meer te weten komen van de wereld om ons heen en de wereld kan meer te weten komen over ons. Globalisering betekent ook dat politieke verschuivingen in landen als de VS en Brazilië consequenties hebben voor ons, dat we wereldwijd onze ogen wijd open moeten houden. Het betekent dat uitspraken van Bolsonaro in Brazilië over homo’s, vrouwen, het strafbaar stellen van links gedachtengoed en ideeën van ontbossing tot en met het goedpraten van militaire junta’s even veel aandacht verdienen als uitspraken van Baudet over werkende vrouwen, euthanasie en abortus. De wereld is steeds meer een geheel dat –vanuit ons perspectief– verder moet gaan dan alleen Europa.

Een plek waar ‘de wereld’ op vredige wijze, doch vol kritiek, bij elkaar komt is de tweejaarlijkse kunstbiënnale in Venetië. Verspreid over delen van de stad toont een groeiend aantal landenpaviljoens hun state of the art: Noord-Korea, Brazilië, Duitsland, de Verenigde Staten, Israël, Ghana, Ivoorkust  enzovoort; je vindt de landen zij aan zij en ze bezoeken elkaars paviljoen zonder paspoort op zak. Steeds meer niet-westerse landen doen mee, waardoor het beeld op de internationale kunst completer wordt en minder eurocentrisch. Politiek lijkt afwezig in Venetië, maar speelt weldegelijk een rol.

Het Braziliaans paviljoen toonde de film Swingeurra van het duo Bárbara Wagner en Benjamin de Burca, een verbeelding van volkscultuur (de dansbeweging swingueria) die het combineerde met zeer urgente vraagstukken over genderfluïditeit en homoseksualiteit (in 2018 werden in Brazilië meer dan 400 mensen uit de LGBTQ+ gemeenschap vermoord). In Venetië lijkt kunst sterker dan politiek en wordt kunst politiek en kritiek op de actuele politiek tegelijkertijd. Laten we hopen dat dit zo blijft en wereldwijd gemeengoed wordt. En laten we hopen dat Bolsonaro en zijn entourage de makers van en de hoofdpersonen in de film Swingeurra met rust laten.

Xandra Nibbeling
redactie@bk-info.nl


Data eindexamenexposities 2019

Binnenkort presenteren weer enkele honderden afgestudeerde studenten van de diverse kunstacademies in Nederland hun eindexamenwerk. Een goede manier om het werk breed onder de aandacht te brengen. Onderstaand vindt u een –zo compleet mogelijk–overzicht van tentoonstellingsdata van de verschillende bachelor- en masteropleidingen in het land.
Voor het vinden van meer informatie per opleiding verwijzen we u naar de respectievelijke websites.

Amsterdam
Breitner Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)
5 t/m 7 juli

Gerrit Rietveld Academie
3 t/m 7 juli

Sandberg Instituut
14 t/m 16 juni

Arnhem
ArtEZ Art & Design
3 t/m 7 juli

Breda en Den Bosch
AKV|St.Joost (bachelors en masters)
6 t/m 10 juli

Den Haag
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten – KABK
5 juli t/m 11 juli

Enschede
Art & Design AKI ArtEZ
28 juni t/m 3 juli

Dutch Art Insitute (ArtEZ Master of Fine Art) – DAI
(nog niet bekend)

Groningen
Academie Minerva (Hanzehogeschool Groningen)
22 t/m 27 juni

Frank Mohr Institute
22 t/m 27 juni

Maastricht
Maastricht Academy of Fine Arts and Design – MAFAD
5 t/m 7 juli

Jan van Eyck Academie
n.v.t.

Rotterdam
Willem de Kooning Academie (Hogeschool Rotterdam) – WdKA
11 t/m 14 juli

Piet Zwart Instituut
(nog niet bekend)

Tilburg
Fontys Hogeschool voor de Kunsten
30 t/m 1 juli

Utrecht
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht – HKU
13 t/m 30 juni

HKU Master Fine Arts
24 juni t/m 9 juli

Zwolle
Academie voor Art & Design
6 t/m 16 juli


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram