Maandelijks archief: juni 2018

Data eindexamenexpo’s 2018

Binnenkort presenteren weer enkele honderden afgestudeerde studenten van de diverse kunstacademies in Nederland hun eindexamenwerk. Een goede manier om het werk breed onder de aandacht te brengen. Onderstaand vindt u een – zo compleet mogelijke – lijst met tentoonstellingsdata van de verschillende bachelor- en masteropleidingen in het land. Voor het vinden van meer informatie per opleiding verwijzen we u naar de respectievelijke websites.

Amsterdam
Breitner Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)
6 t/m 8 juli
breitner.ahk.nl

Gerrit Rietveld Academie
4 t/m 8 juli
gerritrietveldacademie.nl

Arnhem
ArtEZ Art & Design
4 t/m 8 juli
finals.artez.nl

Breda en Den Bosch
AKV|St.Joost (bachelors en masters)
30 juni t/m 4 juli
(expo’s masteropleidingen in Amsterdam en Den Bosch)
akvstjoost.nl en akvstjoostmasters.nl

Den Haag
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
6 juli t/m 12 juli
kabk.nl

Enschede
Art & Design AKI ArtEZ
29 juni t/m 3 juli
aki.artez.nl

Dutch Art Insitute (ArtEZ Master of Fine Art)
29 juni t/m 1 juli
dutchartinstitute.eu

Groningen
Academie Minerva (Hanzehogeschool Groningen)
23 t/m 28 juni
academieminerva.nl

Frank Mohr Institute
23 t/m 28 juni
fmi.academieminerva.nl

Klassieke Academie voor Beeldende Kunst
1 t/m 22 juli
klassiekeacademie.nl

Maastricht
Faculty of Arts Maastricht
5 t/m 8 juli
zuyd.nl

Jan van Eyck Academie
n.v.t.
janvaneyck.nl

Rotterdam
Willem de Kooning Academie (Hogeschool Rotterdam)
5 t/m 8 juli
wdka.nl

Piet Zwart Instituut
Master Fine Art
6 t/m 15 juli
pzwart.nl

Tilburg
Fontys Hogeschool voor de Kunsten
30 t/m 1 juli
fhkagenda.nl

Utrecht
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
13 juni t/m 1 juli
exposure.hku.nl

HKU Master Fine Arts
27 juni t/m 1 juli
mahku.nl

Zwolle
Academie voor Art & Design
6 t/m 16 juli
artez.nl


Richtlijn kunstenaarshonoraria werkt

Het aantal musea en instellingen dat kunstenaars honoreert is in een jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek dat BKNL (Beeldende Kunst Nederland) liet uitvoeren naar het effect van de richtlijn kunstenaarshonoraria onder musea en presentatieinstellingen en beeldend kunstenaars in Nederland. De richtlijn blijkt al na het eerste jaar aan te slaan en het doel van een betere onderhandelingspraktijk is bereikt. Een belangrijke rol daarbij speelt de stimuleringsregeling van het Mondriaan Fonds.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (15 juni 2018)


Boekman #114

cvr_boekman_114_metrandDe nieuwe cultuurplanperiode met een nieuwe cultuurnota voor de periode 2021-2024 staat nu al voor de deur. Reden voor Boekman zich in het voorjaarsnummer van dit jaar te richten op ‘stedelijke regio’s’, immers een belangrijk onderdeel van het toekomstige cultuurbeleid. Bij de verschillende overheden bestaat de wens tot meer afstemming en samenwerking tussen de bestuurlijke niveau’s. De Raad voor Cultuur kwam in november 2017 met een pleidooi voor een regionale culturele infrastructuur, waarbij er naast de BIS (culturele basisinfrastructuur) ook een RIS zou zijn. De RIS moet meer erkenning en financiering opleveren voor het cultuuraanbod in de regio waarbij samenwerking tussen gemeenten, provincies en het rijk het uitgangspunt is.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (15 juni 2018)


Arbeidsmarktagenda, vervolg

cultuur-kleurt-het-levenKunsten ’92 en de Regiegroep Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector die de voortgang en samenhang van de uitvoering van de nieuwe Arbeidsmarktagenda voor de kunst- en cultuursector bewaakt, stuurden begin mei een brief aan minister Van
Engelshoven (OCW). Met de brief geeft de regiegroep voorstellen om de arbeidsmarkt in de sector de komende jaren te versterken.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (15 juni 2018)


‘Eerlijke praktijk’

BK-INFO-2018-04-coverSinds de grote cultuurbezuinigingen van 2010 heeft de kunst- en cultuursector zich meer dan voorheen georganiseerd in allerlei verbanden, waaronder Platform BK en later BKNL. Een doel was het gezamenlijk vormen van een lobby richting de politiek om de (inkomens)positie van kunstenaars te verbeteren. Met het beleid van de nieuwe cultuurminister Van Engelshoven lijkt die lobby nu te worden beloond.

“Een samenleving zonder cultuur is een doods landschap waar niemand wil leven” zei de minister op 30 mei jl. tijdens het cultuurdebat in de Tweede Kamer. Zij noemde het belangrijk dat cultuur gewaardeerd wordt om wat het is. In het overleg met maar liefst negen cultuurwoordvoerders stonden onderwerpen als de Fair Practice Code en de arbeidsmarkpositie van makers (zie ook BK-informatie nummers 7 en 8, 2017) centraal. Deze minister lijkt meer dan haar voorganger die onderwerpen niet alleen serieus te nemen, maar er ook wat aan te willen doen. Lees meer ›


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram