Maandelijks archief: februari 2018

Anique Weve: Cement City

Anique Weve studeerde aan de St. Joost (Breda) en de Rietveld Academie (Amsterdam). Haar oeuvre bestaat enerzijds uit fotografie (o.a. series van studio- en portretfoto’s, film, etc.) en anderzijds uit installaties en interventies. Een van de belangrijkste thema’s in haar werk is intimiteit. Samen met Daan den Houter verbleef zij eind 2017 voor een residency in Los Angeles. Daan den Houter is een multidisciplinair kunstenaar die woont en werkt in Rotterdam. Voordat hij naar de kunstacademie ging, studeerde hij Artificial Intelligence waarin hij de basis vond voor zijn werk als kunstenaar. Zijn werken onderzoeken de manier waarop we ons aanpassen en kijken naar de (kunst-)wereld en richt zich op het genereren van veranderingen op de meest voorkomende, dagelijkse dingen.

Timeisonourside, AniqueWeve,DaandenHouter02De laatste drie maanden van het vorige jaar heb ik samen met mijn vriend Daan den Houter in Amerika gewerkt, waar we onderzoek deden en ons lieten inspireren. Zoals waarschijnlijk bij veel kunstenaars, was het voor ons een lang gekoesterde wens om ons drie maanden lang te kunnen focussen op ons werk, zonder gedoe van bijbanen, geld verdienen en sociale structuren. Lees meer ›


Briefschrijvers: reorganiseer documenta

documenta-14_Martha_Minujín_The_Parthenon_of_Books-5Meer dan 200 kunstenaars en curatoren ondertekenden eind december een open brief waarin ze om een reorganisatie van de organisatie achter documenta vragen. Die organisatie heeft volgens hen de Duitse hedendaagse kunst gereduceerd tot een “commerciële onderneming”.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 1 (2 februari 2018)


Provincies en gemeenten: meer regionale benadering Rijkscultuurbeleid

vidjerwdnhz3Begin december 2017 stuurden IPO (Interprovinciaal Overleg) en VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) een brief aan minister Van Engelshoven (OCW) waarin beide organisaties het belang van regionale spreiding van kunst en cultuur onderstrepen. IPO en VNG geven minister Van Engelshoven aanbevelingen die zijn bedoeld als input voor het nieuwe Rijkscultuurbeleid dat vanaf 2021 moet ingaan. De aanbevelingen van provincies en gemeenten sluiten aan bij de recent uitgebrachte verkenning van de Raad voor Cultuur (zie ook BK-informatie nr. 8, 2017).

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 1 (2 februari 2018)


Bijdragen voor presentatie-instellingen

Bijdragen Mondriaan Fonds voor presenLogo downloads NL web groentatie-instellingen Eind vorig jaar kende het Mondriaan Fonds ruim 2,3 miljoen euro toe binnen de jaarlijkse aanvraagronde voor presentatie-instellingen voor beeldende kunst. Zij krijgen de bijdrage voor hun programma’s van één tot maximaal drie jaar. De bijdragen variëren van 30.000 tot 150.000 euro op jaarbasis.

De presentatie-instellingen die nu een bijdrage krijgen zijn: Ateliers’89 (Oranjestad, Aruba), Club Solo (Breda), Extrapool (Nijmegen), Fundament (Tilburg), Hotel Maria Kapel (Hoorn), Instituto Buena Bista (Willemstad, Curaçao), Kunstvereniging Diepenheim (Diepenheim), Kunstfort Vijfhuizen (Vijfhuizen), Paradox (nomadisch), PrintRoom (Rotterdam), Project Space 1646 (Den Haag), Sign (Groningen), Tetem (Enschede) en W139 (Amsterdam).

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 1 (2 februari 2018)


Onderzoek internationale bijdragen Mondriaan Fonds

MFHet Mondriaan Fonds heeft een onderzoek uit laten voeren naar de effecten van de Bijdrage Presentatie Buitenland en de Bijdrage Kunstbeurzen over de periode 2013-2016. Beide bijdragen stimuleren de internationale mobiliteit van beeldend kunstenaars.

De meeste aanvragers die een van de bijdragen ontvingen geven aan dat het daarmee gemakkelijker was om Nederlandse kunstenaars in het buitenland te tonen. De helft van de kunstenaars en driekwart van de internationale organisaties geeft aan dat dit zonder de bijdrage niet mogelijk was geweest. Zeven op de tien kunstenaars geven aan dat hun internationale presentaties resulteerden in nieuwe contacten. Twee derde van de kunstenaars benadrukt dat de bijdrage tot nieuwe exposities en nieuwe opdrachten leidden.

Er zijn aandachtspunten op het gebied van de behandelingssnelheid en de transparantie bij de beoordeling van de aanvragen. Om de behandelingssnelheid te vergroten, is in 2017 al de frequentie van de vergaderingen verhoogd. Door de druk op het beschikbare budget voor internationale presentaties en kunstbeurzen, is het niet mogelijk alle positief geadviseerde initiatieven de gevraagde bijdrage toe te kennen, waardoor het advies- en toekenningstraject ingewikkelder en trager is geworden. Het fonds geeft aan te werken aan een verbetering van het toekenningstraject.

mondriaanfonds.nl


Top 100 kunstverzamelaars in Nederland

PrintOok voor 2017 is een Top 100 opgesteld met de belangrijkste Nederlandse kunstverzamelaars. Ten opzichte van de vorige editie kent de nieuwste opsomming slechts 14 aanpassingen. De lijst omvat de honderd belangrijkste levende Nederlandse kunstverzamelaars met een verzameling die bestaat uit gemiddeld vele honderden werken en een waarde van minimaal € 600.000.

Nederland telt ruim zeshonderd particuliere kunstverzamelaars waarvan de collectie meer dan honderd werken omvat en de totale waarde minimaal € 100.000 bedraagt. Honderd daarvan hebben een verzameling die een waarde vertegenwoordigt van meer dan € 600.000. Van de verzamelaars met een verzameling tot € 600.000 is de meerderheid jonger dan 60 jaar. Bij de meer omvangrijke en meer waardevolle collecties zijn personen van 60 jaar en ouder in de meerderheid.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 1 (2 februari 2018)


Glazen plafond in de kunstmarkt

dale-chihuly-glass-artFabian Bocart (Artnet Worldwide Corporation), Marina Gertsberg (Maastricht University) en Rachel Pownall (Maastricht University) toonden in hun onderzoek Glass Ceilings in the Art Market (15 december 2017 – download het rapport (pdf) via de link) aan dat de kunstmarkt overduidelijk een glazen plafond voor vrouwelijke beeldend kunstenaars kent.

De auteurs beschrijven het onderzoek als de grootste empirische studie ooit uitgevoerd op het gebied van genderdiscriminatie in de cultuursector. De resultaten, zeggen ze, “laten sterke aanwijzingen zien voor discriminatie van vrouwelijke kunstenaars op de markt voor beeldende kunst”. De bevindingen nemen bovendien een verrassende wending: als een vrouw er al in slaagt door te breken en een zekere mate van succes op de kunstmarkt verwerft, is ze waarschijnlijk gemiddeld succesvoller dan haar mannelijke tegenhangers.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 1 (2 februari 2018)


De Staat van Cultuur 3: Cultuurindex Nederland 2005-2015

cultuurindexDe Boekmanstichting, het onafhankelijke kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid in Nederland, presenteerde eind vorig jaar De Staat van Cultuur 3, de derde editie van de Cultuurindex Nederland met cijfers over 2005-2015. Aan de hand van 86 kerncijfers worden op cultuurindex.nl en in een online publicatie de culturele ontwikkelingen in de verschillende sectoren in de periode 2005-2015 inzichtelijk gemaakt. De index verdeelt de cultuursector in vijf subsectoren: podiumkunsten, beeldende kunst, letteren, erfgoed en film. De Cultuurindex maakt gebruik van vier pijlers: capaciteit, participatie, geldstromen en concurrentiekracht. De totale index in Nederland is van 104 in 2013 gestegen naar 106 in 2015. Twee van de vier pijlers, geldstromen en participatie, blijven onder het niveau van 2005.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 1 (2 februari 2018)


‘Sensitief’

01-2018-coverkleinWe leven in een hypersensitieve tijd. Een tijd van transitie waarin we oude waarden achter ons laten en langs chaotische wegen langzaam toegroeien naar nieuwe. Wat die precies zijn, weet nog niemand. Maar het zullen waarden zijn die beter in de wereld van vandaag passen, die ons beter in staat zullen stellen om te gaan met het heden. Van kunstenaars wordt wel gezegd dat zij al in een vroeg stadium nieuwe maatschappelijke waarden signaleren en die verbeelden, vaak nog ver voordat ze zijn verwoord. Nieuwe inzichten – en de vorming van nieuwe waarden – zijn voor kunstenaars dus heel waardevol. Lees meer ›


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram