Maandelijks archief: juni 2017

The Landscape Speaks

'places of power'In augustus 2016 gaat beeldend kunstenaar Marjolijn Boterenbrood op uitnodiging van bioloog, schrijfster en reizigster Arita Baaijens mee naar Siberië. De onderzoeksreis gaat naar het Altai gebergte, rond het vierlandenpunt tussen Kazachstan, Rusland, China en Mongolië. Marjolijn Boterenbrood woont en werkt in Amsterdam. Intensief onderzoek naar
specifieke plekken of gebieden, een park, een polder of een stadsdeel, is al sinds haar opleiding aan de Rietveld Academie de basis van haar werk. Afhankelijk van de schaal van haar projecten resulteert dat in een atlas, tekeningen, foto’s of een kaart om een gebied mee te betreden.

The lakes, it’s His eyes, looking into Universe,
Waterfalls and rivers, these are His speeches
The mists, which are his transparent thoughts, are running away to all countries of the world
(Deel uit een gedicht van de dichter Grigory Choros-Gurkin over het Altai-gebergte)

Lees meer ›


Sectoradvies Beeldende Kunst

De raad

Op verzoek van minister Bussemaker (OCW) stelt de Raad voor Cultuur een advies op over de beeldende kunstsector in Nederland waarin hij trends en ontwikkelingen duidt, en hieraan mogelijke (beleids)scenario’s verbindt. Dit sectoradvies maakt onderdeel uit van een bredere adviesaanvraag, waarbij de raad ook de mogelijkheden verkent van een sterkere, beter gebalanceerde samenwerking tussen overheden onderling en de cultuursector.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (9 juni 2017)


Passie Gewaardeerd

580x490_20170421-passie-gewaardeerd-3-700Versterking arbeidsmarkt in cultuur- en creatieve sector
In april brachten de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur het rapport Passie Gewaardeerd, versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector uit. Het advies kwam tot stand op verzoek van de Federatie Cultuur en de Kunstenbond. Minister Bussemaker (OCW) vroeg aansluitend om in dit advies ook aan te geven welke verantwoordelijkheid de raden zien voor de sector, de rijksoverheid en de subsidieverstrekkers en opdrachtgevers.

In een verkenning van januari 2016 stelden de SER en Raad voor Cultuur vast dat de arbeidspositie van veel mensen in de cultuursector zorgwekkend is. Veel banen zijn verdwenen en de inkomens zijn laag. Vaak hebben mensen een beperkte toegang tot essentiële voorzieningen zoals scholing, verzekeringen en pensioen. Toch werken creatieven altijd door, ook als ze weinig geld verdienen. Dat maakt hun positie op de arbeidsmarkt kwetsbaar.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (9 juni 2017)


Amsterdamse Kunstraad adviseert: bouw aan toekomst, behoud verleden

9504341_300x300Op 10 mei jl. presenteerde de Amsterdamse Kunstraad het advies De stad is nooit af. Het advies werd aangeboden aan wethouder Kajsa Ollongren, portefeuillehouder Kunst & Cultuur en Economie en verantwoordelijk voor het thema Stad in Balans. De stad is nooit af is een advies over de drukte in de binnenstad en de kansen op en buiten de ring A10. Door de eeuwen heen hebben de kunsten een belangrijke rol gespeeld in stadsuitbreiding en transitieprocessen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (9 juni 2017)


Nieuw Rotterdams Impulsprogramma

RRKC-logo_donkerblauw-10-x-7Eind april adviseerde de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) het college van B&W een laagdrempelig impulsprogramma voor makers en nieuwe culturele initiatieven in te stellen om vernieuwing in de Rotterdamse cultuursector te stimuleren. De RRKC constateert dat er een gezamenlijke opdracht ligt voor sector en gemeente om te komen tot meer vernieuwing en beweging in de cultuursector.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 4 (9 juni 2017)


Data eindexamenexposities 2017

Binnenkort presenteren weer enkele honderden afgestudeerde studenten van de diverse kunstacademies in Nederland hun eindexamenwerk. Een goede manier om het werk breed onder de aandacht te brengen. Onderstaand vindt u een – zo compleet mogelijke – lijst met tentoonstellingsdata van de verschillende bachelor- en masteropleidingen in het land. Voor het vinden van meer informatie per opleiding verwijzen we u naar de respectievelijke websites. Lees meer ›


Mediapartner: TENT Academy Awards 2017

Ook dit jaar is BK-informatie mediapartner van de TENT Academy Awards. Met de TENT Academy Awards beoogt TENT stimulering en erkenning van jong audiovisueel talent. De TENT Academy Awards kent een nationale en internationale focus en toont audiovisueel werk van eindexamenkandidaten aan Nederlandse kunstacademies en dit jaar dat van de kunstacademies uit Noorwegen.

TENT Academy Award 2017
De TENT Academy Awards (TAA) is een jaarlijkse competitie voor de beste eindexamen films, shorts en animaties van alle Nederlandse kunstacademies en van een gastland. Een team van deskundige scouts maakt tijdens de eindexamententoonstellingen een selectie van de beste audiovisuele werken. De werken worden beoordeeld door een jury die bestaat uit prominenten uit de beeldende kunst- en filmwereld uit Nederland en Noorwegen. Zij selecteren op een eendaags festival op 26 augustus van dit jaar de winnaar voor de TENT Academy Award en de Best Foreign Film Award. Deze winnaars ontvangen een residentie in Noorwegen en Rotterdam. Gedurende deze residentie krijgen de jonge kunstenaars de kans om zich verder te ontwikkelen, kennis te maken met een andere kunstcontext en te bouwen aan een internationaal netwerk van professionals en peers. Lees meer ›


Het belang van internationale cultuur. Oproep aan kabinet

cultuur-kleurt-het-levenOp 8 mei jl. deden Arno Brok en Cees de Graaff, respectievelijk voorzitter Raad van Toezicht en directeur van DutchCulture, een oproep aan het kabinet een internationale blik te behouden wat betreft cultuurbeleid: “Een kwalitatief sterke kunstwereld is cruciaal voor een creatief en innovatief imago van Nederland in het buitenland.”

Met een creatief en innovatief land is het prettig samenwerken en zaken doen, bovendien verbindt kunst en cultuur mensen met elkaar, zowel nationaal als internationaal. En ook om internationale bezoekers en professionals kennis te laten maken met de Nederlandse creatieve en innovatieve cultuursector is ondersteunend beleid nodig, aldus Brok en de Graaff.

“In het buitenland kijkt men met veel belangstelling naar het Nederlandse model van internationale culturele samenwerking. Nederland kiest voor wederkerigheid en lange termijnrelaties, Nederland kiest voor een gemeenschappelijke agenda van cultuur en diplomatie. Daardoor kan de gehele Nederlandse culturele sector maximaal profiteren van internationale contacten en samenwerking. Zo’n beleid vereist wel continuïteit en de inzet van meerdere departementen, niet alleen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ook van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken.”

De export van Nederlandse kunstenaars en cultuurinstellingen binnen Europa is in de afgelopen vier jaar afgenomen. Naar andere landen van de wereld, zoals China, Brazilië en Indonesië, neemt die juist toe; landen waar het moeilijk is om zonder hulp van de Nederlandse overheid toegang te krijgen op het juist niveau.


‘Lastige thema’s’

Cover BK-INFO-2017-4xIn één week in mei vonden zowel de opening van de Biënnale van Venetië als het Eurovisie Songfestival plaats. Twee zeer uiteenlopende festijnen waarbij het gaat – naast de getoonde kunstvorm – om nationale trots en nationale representatie.

Het Songfestival ontstond in 1956, zo tegen het einde van onze koloniale periode. De Biënnale van Venetië vond voor het eerst plaats in 1895, nog middenin de koloniale periode en niet zo lang na de conferenties in Berlijn (1884 en 1885) waarbij het continent Afrika door 15 Europese landen plus de Verenigde Staten werd verdeeld over de koloniale grootmachten.

In de beginperiode van de Biënnale van Venetië werd nationale trots gerepresenteerd en gepropageerd door koloniale mogendheden. Kunst uit de koloniën werd hooguit ingezet om het af te zetten tegen westerse kunst om zo het ontwikkelingsdenken te onderstrepen. Lees meer ›


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram