Maandelijks archief: september 2016

Wilma Vissers: Zetland

The Booth  Shetland  WASPS (New Timber Architecture in Scotland by Peter WilsonWilma Vissers werkt en woont in Groningen. Ze studeerde in 1989 af in de richting schilderen en grafiek aan ABK Minerva. Haar kunstwerken zijn te zien geweest in internationale groepsexposities in onder meer Moskou, New York en Londen. Ze was artist-in-residence in de Heinrich Böll Cottage en het Tyrone Guthrie Centre, beide in Ierland. Dit is een verhaal over een verblijf in the Booth op de Shetlands.

De afgelopen jaren verbleef ik bij verschillende kunstenaars huizen of artist residency’s om er een periode te werken. Ik ga het liefst naar een eiland waar het slecht weer is. Ik wil dicht bij de zee zijn en kale landschappen zien die schoon geblazen zijn door zeewind. Het verblijven op zulke plekken volgt voor mij een bekend patroon. De eerste week: wennen aan een plek en nog niet goed beseffen waar ik ben. Tweede week: alles komt binnen en ik wil zoveel mogelijk informatie verzamelen over het land en landschap waar ik ben. Derde week: meestal lukt het dan om collega-kunstenaars te ontmoeten. Vierde week: de ideeën die ik van tevoren had over mijn verblijf kan ik uitvoeren. Lees meer ›


Publicatie Kunsten ‘92: Verleden & toekomst in een eeuwig nu

k92In het voorjaar publiceerde Kunsten ’92 de publicatie Verleden & toekomst in een eeuwig nu. Daarin komen in interviews en opinieartikelen instellingen, wetenschappers en kunstenaars aan het woord die belang hechten aan het langetermijnperspectief en verbanden leggen tussen verleden, heden en toekomst. In vrijwel alle bijdragen wordt de behoefte geuit aan een politiek die verder kijkt dan het nu.

In de publicatie richt Kunsten ’92 zich op dat wat buiten beeld blijft. In de jaarlijkse publicatie Cultuur in beeld van het ministerie OCW staat veel goed nieuws; Kunsten ’92 laten zien dat dit succesbeeld relatief is. “Van de buitenkant lijkt het met de Nederlandse cultuurwereld prima in orde, maar wie achter de schermen kijkt, ziet een sector die op veel plekken van plakband, touwtjes en oververmoeide en onderbetaalde werknemers aan elkaar hangt.” Dat publicaties zoals Cultuur in beeld zo’n rooskleurige beeld kunnen verspreiden, ligt volgens Kunsten ’92 aan de manier waarop naar de cultuursector wordt gekeken: als een relatieve momentopname en met een specifieke bril (die van de concreet meetbare korte termijndoelen van de overheid).

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (16 september 2016)


Toekenningen vierjarige subsidies AFK

9504341_300x300Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft op 1 augustus de toekenningen van de vierjarige subsidies bekend gemaakt, als onderdeel van het Kunstenplan 2017-2020. Het AFK behandelde 219 aanvragen, 130 van deze aanvragen zijn toegekend; 59 procent.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (16 september 2016)


Culturele Atlas Brabant: monitor professionele kunsten 2016

20160620-Cover_Culturele_Atlas-640x425Eind juni verscheen de Culturele Atlas Brabant. Monitor professionele kunsten 2016 bij bkkc (brabants kenniscentrum kunst en cultuur). Deze monitor richt zich op financiële en organisatorische data zoals subsidies van overheden en fondsen, inkomstenbronnen, personele bezetting en lasten, en de inzet op scholing en professionalisering. Daarnaast zijn er voor de monitor gegevens verzameld over marketing en communicatie, inclusief de zichtbaarheid in de sociale media, en over (kern en neven)activiteiten en bezoeken aan deze activiteiten.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (16 september 2016)


Paradisodebat: extra geld voor cultuur?

PARA-Web-e1465283692939Op 28 augustus jl. vond het door Kunsten ’92 georganiseerde Paradisodebat plaats in Amsterdam. Dit debat is het jaarlijkse podium waar kunstenaars, politici en publiek met elkaar in gesprek gaan over urgente thema’s, zoals de noodzakelijke verbindingen tussen kunst, cultuur en samenleving. Het thema dit jaar was ‘De kunst van democratie’.

Minister Bussemaker meldde tijdens het Paradisodebat haar uiterste best te gaan doen om nog voor Prinsjesdag op 20 september meer geld voor cultuur te vinden. Het zou gaan om een bedrag van 24 miljoen euro.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (16 september 2016)


Nieuwe lichting Rijksakademie

RABK_home_logoDe Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam selec-teerde 20 beeldend kunstenaars uit ruim 1400 aanmeldingen voor de residencies binnen het tweejarig programma vanaf 2017. De nieuwe lichting bestaat uit 10 Nederlandse en 10 buitenlandse kunstenaars en sluit zich aan bij de 25 kunstenaars die in 2016 hun residency startten.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (16 september 2016)


Recente toekenningen bij Mondriaan Fonds

Logo downloads NL web groenWie ontvingen werkbijdragen voor kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven en wie werkbijdragen bewezen talent?

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (16 september 2016)


Boekman 107. Kunst en de stad van de toekomst

bm_cvr_107Sinds enige tijd woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Boekman wijdde daarom een editie aan de vraag hoe de steden zichzelf opnieuw aan het uitvinden zijn. Artikelen en interviews wisselen elkaar af en geven een interessante kijk op de wisselwerking tussen stad en cultuur. Ook wordt ingegaan op de rol van de kunstenaar in een veranderende stad en het effect van stedelijk cultuurbeleid. “De transitie van het ruimtelijk domein, aangejaagd door de Omgevingswet die in 2018 operationeel moet zijn, biedt mogelijkheden om kunstenaars in te schakelen. Zij zijn immers bij uitstek in staat om met lastige ruimtelijke vraagstukken om te gaan en de verhalen van wijkbewoners centraal te stellen. Zij kunnen bovendien bruggen slaan tussen de verschillende werelden.”, aldus redacteur Ineke van Hamersveld in het redactioneel van Boekman 107.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (16 september 2016)


Een collectieve selfie. Beter zicht op Beeldende Kunst

BKNLBKNL (Beeldende Kunst Nederland) nam het initiatief om alle beschikbare gegevens over de beeldende kunstsector in Nederland te bundelen. Het resultaat daarvan is te vinden in de online publicatie Een collectieve selfie. Beter zicht op Beeldende Kunst. BKNL en het ministerie van OCW lieten een uitgebreide analyse maken van de beschikbare cijfers over beeldend kunstenaars, waarbij de inkomenspositie een belangrijk thema zou zijn. Ook gaven zij de opdracht tot het maken van een globaal overzicht van beschikbare data op het gebied van onder meer instellingen, galeries, festivals en individuen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (16 september 2016)


Nederlandse cultuurexport 2015

BUG_AmsterdamDit voorjaar presenteerde DutchCulture het jaaroverzicht 2015 van Buitengaats, de database waarin DutchCulture gegevens verzamelt over internationale activiteiten van kunstenaars en culturele organisaties in Nederland.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (16 september 2016)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram