Maandelijks archief: maart 2016

‘Sluitpost’

cover BK-02-2016kleinOver de financiële positie van kunstenaars en die op de arbeidsmarkt wordt veel gesproken en gediscussieerd en er zijn onlangs diverse onderzoeken naar gedaan. Wat iedereen al wist, wordt nu ook gestaafd met cijfers van de Raad voor Cultuur en de SER: de positie van de kunstenaar is niet best en verdient aandacht.

Het betalen van kunstenaars voor hun werk blijkt in veel gevallen een sluitpost op de begroting. Voor kunstenaars is het net andersom: kunst maken is geen sluitpost maar de basis. Misschien is het juist daarom nagenoeg vanzelfsprekend om er een sluitpost van te maken; voor kunstenaars staat hun werk voorop; ze blijven werken en behoefte houden aan het presenteren van hun werk.
Lees meer ›


Voortgangsrapportages Sectorplan hbo kunstonderwijs

indexIn het Sectorplan hbo kunstonderwijs 2012-2016 Focus op Toptalent staan de voornemens van de hogescholen met kunstonderwijs voor de studiejaren 2012-2013 tot en met 2015-2016. De hogescholen spraken met elkaar af jaarlijks een voortgangsrapportage te maken over de stand van zaken in de uitvoering van het Sectorplan en die tevens aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te verstrekken. Eind december 2015 verscheen de voortgangsrapportage over het jaar 2014-2015.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (11 maart 2016)

 

Themanummer
BK-informatie 4 (verschijnt op 3 juni 2016) zal een themanummer zijn over kunstonderwijs. In dat nummer zullen we meer aandacht besteden aan deze voortgangsrapportage en andere aan kunstonderwijs gerelateerde onderwerpen. Suggesties voor onderwerpen voor het themanummer kunt u (liefst voor 10 april) mailen naar redactie@bk-info.nl


Effecten Werkbijdrage Bewezen Talent

Logo downloads NL web groen

 

De Werkbijdrage Bewezen Talent (WBT) is een centrale pijler van het beleid van het Mondriaan Fonds. Om meer zicht te krijgen op het behalen van doelen en resultaten van de bijdrage bracht het fonds de resultaten in kaart.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (11 maart 2016)


VAR verdwijnt

belastingdienst-1Veel kunstenaars werken voor verschillende opdrachtgevers, als freelancer of zzp’er. De VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) biedt uitkomst in situaties waarbij het voor de Belastingdienst onduidelijk is of de opdrachtgever loonheffingen zou moeten inhouden en betalen of niet. De VAR geeft die duidelijkheid. Per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR echter. Wat zijn de gevolgen daarvan?

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (11 maart 2016)


Zwakke positie voor werknemers en zzp’ers in cultuursector

SER-marktverkenning_600pxDe Raad voor Cultuur (RvC) en de Sociaal-Economische Raad (SER) deden gezamenlijk een verkenning van de arbeidsmarkt van de cultuursector. De minister van OCW vroeg de beide raden om in die verkenning in elk geval de gevolgen van de bezuinigingen voor het aantal vaste krachten, zzp’ers, stagiairs en vrijwilligers in de cultuursector mee te nemen. Eind januari 2016 presenteerden de Raad voor Cultuur en de SER de Verkenning arbeidsmarkt cultuursector. De algemene conclusie is dat de arbeidsmarktsituatie van veel werkenden in de cultuursector zorgelijk is door de combinatie van een relatief hoge kans op werkloosheid, lage inkomens, een slechte onderhandelingspositie, het vaak niet verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid en geringe pensioenopbouw.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (11 maart 2016)


Subsidieaanvragen Basisinfrastructuur 2017 – 2020

De raad

De raad

De Raad voor Cultuur gaat minister Bussemaker (OCW) adviseren welke culturele instellingen vanaf 1 januari 2017 in aanmerking kunnen komen voor een vierjarige rijkssubsidie. Op 15 februari jl. ontving de raad de adviesaanvraag van de minister en op donderdag 19 mei a.s. zal de raad zijn advies over de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 aan haar aanbieden. Er zijn 118 subsidieaanvragen ingediend, waarvan 35 nieuwe, waaronder drie nieuwe aanvragen van presentatie-instellingen (West in Den Haag, Stroom Den Haag, Kunstvereniging Diepenheim) en twee nieuwe aanvragen van postacademische instellingen (EKWC en BAK in Utrecht).

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (11 maart 2016)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram