Maandelijks archief: januari 2016

Culturele koersen en de Staat van Cultuur

cvr105_randBoekman #105 en de tweede Cultuurindex Nederland

Onlangs werd de tweede editie van de Cultuurindex Nederland, Staat van Cultuur 2, online gepubliceerd. Deze cultuurindex is een update van de eerste uit 2013. De cijfers – over de periode 2005-2013 – laten grote verschuivingen in de cultuursector zien. In december 2016 verscheen de aan Staat van Cultuur 2 gelieerde Boekman #105. In de BK-informatie van 29 januari 2016 vindt u een weergave van enkele artikelen en bevindingen uit beide publicaties.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 1 (29 januari 2016)


BK-lezing door ruangrupa

Het Indonesische collectief ruangrupa verzorgt op 12 februari de BK-lezing tijdens Art Rotterdam.

Ruangrupa is de samensteller van Sonsbeek 2016. De lezing is reeds uitverkocht maar zal voor belangstellenden die er niet bij kunnen zijn, binnen enkele weken na de lezing online worden geplaatst.

Sonsbeek
Vanaf 4 juni 2016 vindt de 11e editie van deze hedendaagse kunsttentoonstelling plaats in het Sonsbeekpark, de stad Arnhem en Museum Arnhem. Sonsbeek 2016 wordt samengesteld door ruangrupa. Sonsbeek – dat al bestaat sinds 1948 – gaat graag het experiment aan en wordt internationaal gewaardeerd vanwege haar vooruitstrevendheid en vermogen om kunst, cultuur en maatschappelijke thema’s met elkaar te verbinden. Ook met ruangrupa als curator zal dit weer het geval zijn. Lees meer ›


‘Erkenning’

Cover BK-01-2016Een kunstprijs is een erkenning van de waardering voor het werk van een kunstenaar. Kunstprijzen, awards, brengen kunst onder de aandacht en zetten de laureaten in de schijnwerpers. Voor de kunstenaar kan het winnen van een prijs een boost voor zijn of haar carrière betekenen of op zijn minst de spreekwoordelijke steunt in de rug.

In Nederland kennen we zo’n 43 beeldende kunstprijzen. Het proces van nomineren, de keuzes van de jury en het uitreiken van de prijzen verloopt doorgaans gestaag. Via een persbericht worden de juryleden bekendgemaakt, later eventueel de long list, gevolgd door de short list en uiteindelijk de be-kendmaking van de laure(a)at(en). Lees meer ›


Mondriaan Fonds: Gehonoreerde projecten opdrachtgeverschap

Logo downloads NL web groenHet Mondriaan Fonds stimuleert en ondersteunt opdrachtgeverschap aan beeldend kunstenaars middels een aantal regelingen. Onlangs zijn weer tien projecten gehonoreerd waarbij opdrachtgevers samenwerken met beeldend kunstenaars. Acht daarvan zijn gehonoreerd met een Bijdrage Opdrachtgeverschap, een bijdrage voor publieke en private opdrachtgevers die openbaar toegankelijke beeldende kunstprojecten willen realiseren. Twee opdrachten zijn gehonoreerd met een Werkbijdrage Bewezen Talent plus Opdrachtgeverschap, bedoeld voor instellingen en andere opdrachtgevers die plannen hebben voor een samenwerking met kunstenaars die minimaal 6 jaar professioneel werkzaam zijn.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 1 (29 januari 2016)


10 miljoen extra op cultuurbegroting 2016

tweedekamer_0Decentrale-uitkering BKV blijft behouden

De Tweede Kamer ging op 3 december jl. akkoord met een reparatie van € 10 miljoen op de cultuurbegroting 2016. Dit bedrag komt ten laste van de EZ-begroting en leidt niet tot een uitname uit het gemeentefonds, zoals oorspronkelijk door de coalitiepartijen VVD en PvdA was voorgesteld in het amendement dat zij eerder indienden.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 1 (29 januari 2016)


Verbeelding en publiek domein. Mogelijkheden van kunst in opdracht

banner_1000x900_geelSymposium over opdrachtgeverschap in Vlaanderen

In december 2015 vond in Brussel het symposium ‘Verbeelding en publiek domein. Mogelijkheden van kunst in opdracht’ plaats. De vraag wat kunst doet in het publieke domein stond die dag centraal. “Een kunstopdracht in de publieke ruimte is altijd uitdagend. Het vraagt van alle betrokkenen het scherpstellen van de eigen positie, de eigen verwachtingen: wat wil ik hiermee? Wat wil ik zeggen? Wat is hier van belang? Het is verleidelijk om zich te bedienen van clichés: kunst als hefboom, kunst als participatievorm, kunst voor het imago, … Maar gaat kunst niet vooral over verbeelding?” Het doel van het symposium was de mogelijkheden en valkuilen voor kunst in opdracht in de publieke ruimte te ontleden. Sandra Smets trok naar Brussel.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 1 (29 januari 2016)


Projections (tijdens Art Rotterdam 2016 / 11-14 februari)

Art Rotterdam Projections toont videowerken van internationale kunstenaars op groot formaat, van 11 t/m 14 februari 2016 in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam.
De kunstenaars en hun galeries:
- Shana Moulton – 1646 (NL)
- Persijn Broersen & Margit Lukács – AKINCI (NL)
- Jakup Ferri – andriesse eyck galerie (NL)
- Tamar Guimarães and Kasper Akhøj -
Ellen de Bruijne Projects (NL)
- Kerstin Honeit – cubus-m (D)
- Els Vanden Meersch – Annie Gentils Gallery (BE)
- Liz Magic Laser – Wilfried Lentz Rotterdam (NL)
- Hans Op de Beeck – Ron Mandos (NL)
- Hajnal Németh – RAM (NL)
- Chen Chieh-jen – Galerie Olivier Robert (F)
- Shezad Dawood – Galerie Gabriel Rolt (NL)
- Emma van der Put – tegenboschvanvreden (NL)

www.artrotterdam.nl

Liz Magic Laser, The Thought Leader, 2015, videostill, courtesy Wilfried Lentz Rotterdam (NL) Liz Magic Laser, The Thought Leader, 2015, videostill, courtesy Wilfried Lentz Rotterdam (NL) Liz Magic Laser, The Thought Leader, 2015, videostill, courtesy Wilfried Lentz Rotterdam (NL) Liz Magic Laser, The Thought Leader, 2015, videostill, courtesy Wilfried Lentz Rotterdam (NL) Liz Magic Laser, The Thought Leader, 2015, videostill, courtesy Wilfried Lentz Rotterdam (NL) Liz Magic Laser, The Thought Leader, 2015, videostill, courtesy Wilfried Lentz Rotterdam (NL) Hans Op de Beeck, The Thread, 2015, videostill, courtesy Ron Mandos (NL) Hans Op de Beeck, The Thread, 2015, videostill, courtesy Ron Mandos (NL) Jakup Ferri, Muscle Memory no. 6, 2011-2015, videostill, courtsey, andriesse eyck galerie (NL) Jakup Ferri, Muscle Memory no. 6, 2011-2015, videostill, courtsey, andriesse eyck galerie (NL) Hajnal Németh, False Testimony, 2012 videostill, courtesy RAM (NL) Hajnal Németh, False Testimony, 2012 videostill, courtesy RAM (NL) Chen Chieh-jen, People Pushing, 2007-2008, videostill, courtesy Galerie Olivier Robert (F) Chen Chieh-jen, People Pushing, 2007-2008, videostill, courtesy Galerie Olivier Robert (F) Shezad Dawood, 7669, 2014, videstill, courtesy Galerie Gabriel Rolt (NL) (1) Shezad Dawood, 7669, 2014, videstill, courtesy Galerie Gabriel Rolt (NL) (1) Shezad Dawood, 7669, 2014, videstill, courtesy Galerie Gabriel Rolt (NL) Shezad Dawood, 7669, 2014, videstill, courtesy Galerie Gabriel Rolt (NL) Kasper Akhoj:Tamar Guimaraes, The Parrots Tail, 2015, videostills, Ellen de Bruijne Projects (NL) Kasper Akhoj:Tamar Guimaraes, The Parrots Tail, 2015, videostills, Ellen de Bruijne Projects (NL) Kerstin Honeit, Talking Business, 2015, videstill, coutsesy, cubus-m (D) Kerstin Honeit, Talking Business, 2015, videstill, coutsesy, cubus-m (D) Kerstin Honeit, Talking Business, 2015, videstill, coutsesy, cubus-m (D) Kerstin Honeit, Talking Business, 2015, videstill, coutsesy, cubus-m (D) Kerstin Honeit, Talking Business, 2015, videstill, coutsesy, cubus-m (D) Kerstin Honeit, Talking Business, 2015, videstill, coutsesy, cubus-m (D) Els Vanden Meersch, Eagle’s Nest, 2015, videostill, coursesy, Annie Gentils Gallery (BE) Els Vanden Meersch, Eagle’s Nest, 2015, videostill, coursesy, Annie Gentils Gallery (BE) Jakup Ferri, Muscle Memory #6, 2011-2015, videostill, courtsey, andriesse eyck galerie (NL) Jakup Ferri, Muscle Memory #6, 2011-2015, videostill, courtsey, andriesse eyck galerie (NL) Persijn Broersen & Margit Lukács, Establishing Eden, 2015, videostill, Courtesy AKINCI (NL) Persijn Broersen & Margit Lukács, Establishing Eden, 2015, videostill, Courtesy AKINCI (NL) Persijn Broersen & Margit Lukács, Establishing Eden, 2015, videostill,  Courtesy AKINCI (NL) Persijn Broersen & Margit Lukács, Establishing Eden, 2015, videostill, Courtesy AKINCI (NL) Shana Moulton, MindPlace ThoughtStream, 2014, videostill, courtesy 1646 (NL) Shana Moulton, MindPlace ThoughtStream, 2014, videostill, courtesy 1646 (NL) Shana Moulton, MindPlace ThoughtStream, 2014, videostill, courtesy 1646 (NL) Shana Moulton, MindPlace ThoughtStream, 2014, videostill, courtesy 1646 (NL)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram