Maandelijks archief: oktober 2015

Lard Buurman: Residency in eigen stad

Voor Africa Junctions – Capturing the City fotografeerde Lard Buurman in zes jaar tijd veertien steden op het Afrikaanse continent. Zijn geconstrueerde foto’s werpen niet alleen een andere blik op de Afrikaanse stad als een ‘normale’ stad, zonder dramatiek of geweld, maar ook op het begrip ‘documentaire fotografie’. Buurman bouwt zijn fotografische beelden
op uit verschillende momentopnames vanuit hetzelfde perspectief en laat zo de dynamiek van het stedelijke leven voelen in stilstaand beeld. De publicatie Africa Junctions kwam voorjaar 2014 uit bij Hatje Cantz Verlag. Afgelopen jaar verbleef Buurman een aantal keer in de nieuwe residency van het CBK Zuidoost in de flat Heesterveld in de Bijlmer.

foto 2-1Voorjaar 2014 had ik een tentoonstelling bij het CBK Zuidoost in Amsterdam. Ik toonde daar foto’s van mijn project Africa Junctions. Tijdens de opbouw ging ik met mijn stagiaire lunchen in het winkelgebied Amsterdamse Poort. Op zoek naar een Surinaamse broodjeszaak vielen me de drukte, de verschillende geuren en de vele culturen weer op. De Bijlmer lijkt een stad op zich, geïsoleerd van Amsterdam maar het is óók Amsterdam. Een paar jaar ervoor had ik me voorgenomen om na Africa Junctions een nieuwe blik te richten op Amsterdam en mogelijk de Bijlmer. Door het vele reizen naar steden in Afrika, was ik in Oud-West soms wat verveeld door de monocultuur in mijn buurt. Tijdens een residency in Johannesburg bedacht ik dat ook wij steden creëren waar de sociale (en daardoor vaak ook culturele) diversiteit steeds meer per wijk wordt ingedeeld. Tijd om na een langdurig project in Afrika, de blik op de Bijlmer te richten. Lees meer ›


Paradisodebat 2015: de klik tussen kunst en politiek

pdOp zondag 30 augustus opende Robert Dijkgraaf de 13e editie van het jaarlijkse Paradisodebat in Amsterdam, georganiseerd door Kunsten ’92. Dit jaar stond de vraag centraal: wat beweegt zowel de kunstenaars als de politiek? Voorafgaand aan het debat gingen cultuurwoordvoerders uit de Tweede Kamer uit eten met een kunstenaar om een diepgaander gesprek te hebben over de relatie tussen kunst en politiek. Tijdens het debat deelden de duo’s het verloop en de uitkomsten van de gesprekken. De duo’s bestonden uit Theatermaker Marjolijn van Heemstra en Mona Keijzer (CDA); artistiek en algemeen directeur van het Noord Nederlands Toneel Guy Weizman en Alexander Pechtold (D’66) of Filmmaker Jan Willem van Ewijk met Jacques Monasch. Op basis van de bijdragen reflecteerden zaal, sprekers, G9-cultuurwethouders en cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer o.l.v. Ruben  Maes op de relatie tussen cultuur, samenleving en politiek.

Het volledige artikel leest u in BK-informatie nummer 7 (24 oktober 2015)

 


Mondriaan Fonds en DordtYart: bijeenkomst over opdrachtgeverschap

opdrachtgeverOp donderdag 27 augustus jl. organiseerde het Mondriaan Fonds in samenwerking met DordtYart een publieksbijeenkomst over opdrachtgeverschap waar onder andere de uitkomsten van een evaluatie naar de Bijdrage Opdrachtgeverschap van het Mondriaan Fonds werden gepresenteerd. Daarnaast werd, aan de hand van een aantal concrete opdrachtsituaties (waaronder DordtYart en de Pauluskerk in Rotterdam), gesproken over actuele kwesties op het gebied van kunst in de publieke ruimte en over de mogelijkheden die er zijn om opdrachtgeverschap voor de beeldende kunst in Nederland beter voor het voetlicht te brengen. Ook kwam aan de orde de vraag op welke manier je partijen van buiten de kunst – commerciële partijen en bedrijven, particuliere opdrachtgevers en sociale en maatschappelijke organisaties – kunt stimuleren een opdracht te geven aan beeldend kunstenaars. Vanuit de praktijk van opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars kwam aan de orde wat de juiste ingrediënten zijn voor goed opdrachtgeverschap. Lees meer ›


Boekman 104: Kunst als recept

boekman104Steeds meer onderzoek toont aan dat actieve of passieve deelname aan kunst goed is voor de gezondheid. Bijvoorbeeld doordat door deze deelname verschillende delen van de hersenen worden uitgedaagd en geactiveerd. “Klachten verminderen, cliënten – groot en klein – kunnen beter omgaan met problemen, hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde nemen toe en zij ervaren meer veerkracht: hun kwaliteit van leven is verbeterd.” Onder de titel Kunst als recept – gezond ouder worden met kunst verscheen onlangs Boekman 104. De editie handelt over de bijdrage van kunst aan gezond ouder worden en over toepassingen van kunst in de gezondheidszorg, variërend van zorg voor ouderen, gehandicapten, jeugd en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg, tot zorg in ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Het volledige artikel leest u in BK-informatie nummer 7 (24 oktober 2015)


‘gezond en fris’

Cover 07-2015-2

Voorwoord 24 oktober ’15

De positieve geluiden vliegen je om de oren wanneer het gaat over de stand van zaken van de kunst in Nederland. De sector is resistent en flexibel, creatief in het vinden van oplossingen, goed in het vinden van nieuw publiek, het aangaan van de gewenste samenwerkingen, en het – dan toch ook nog – leveren van kwaliteit. Het kan niet op.
Maar het horen van die geluiden doet denken aan hoe het soms gaat bij negatieve gebeurtenissen die in het leven kunnen voorvallen: we kijken daarna liever naar de progressie dan naar de sporen die het heeft nagelaten. Lees meer ›


Cultuur Eindhoven: Concept Cultuurbrief 2017-2020

De Concept Cultuurbrief die op 29 september jl. verscheen is het advies van de nieuwe Stichting Cultuur Eindhoven aan het college van B&W van die stad. In de brief worden de contouren voor het cultuurbeleid in de komende vier jaar geschetst en worden de culturele functies beschreven waarvoor Cultuur Eindhoven namens de gemeente middelen beschikbaar stelt via een Basisinfrastructuurregeling, evenals culturele programma’s en projecten die Cultuur Eindhoven namens de gemeente via een Plusregeling financiert.
Aan de Concept Cultuurbrief ging de Cultuurscan Eindhoven 2015 vooraf. De Cultuurscan en de Concept Cultuurbrief vormen onderdeel van een vier-jarencyclus, die gelijk loopt met de beleidscyclus van de rijksoverheid. De Concept Cultuurbrief wordt in het najaar van 2015 in de Commissie Economie en Mobiliteit van de gemeenteraad besproken. De gemeenteraad stelt de uiteindelijke Cultuurbrief vast die het beleidskader vormt voor de periode 2017-2020.

Het volledige artikel leest u in BK-informatie nummer 7 (24 oktober 2015)


Kadernota cultuur 2017-2020 Groningen: City of talent

groningenOp 15 september 2015 stelde het college van B&W van Groningen de kadernota cultuur vast als eerste stap op weg naar de gemeentelijke cultuurnota 2017-2020. De kadernota geeft een overzicht van de gemeentelijke ambities op cultuurgebied en de strategieën om hier samen met partners aan te werken. De gemeenteraad stelt de kadernota in zijn definitieve vorm vast op woensdag 28 oktober 2015. Voor de conceptversie van de kadernota is de cultuursector geraadpleegd. Ook is de procedure zoveel mogelijk afgestemd met de provincie en het Rijk. In de kadernota geeft het college van B&W van Groningen aan wat zij als stad op het gebied van kunst en cultuur willen bereiken. Over hoe dit wordt gedaan, vraag het college – samen met de provincie Groningen – de Kunstraad Groningen om een integraal cultuurnota-advies voor beide overheden en om maatwerk bij de beoordeling van de beleidsplannen.

Het volledige artikel leest u in BK-informatie nummer 7 (24 oktober 2015)


Zakelijke Gids kunstenaars en creatieven 2015 | 2016

zgDe Zakelijke Gids kunstenaars en creatieven verscheen in juni 2015 en is gemaakt door Cultuur+Ondernemen, de landelijke organisatie die zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven en culturele organisaties ondersteunt op het gebied van ondernemerschap.

Het volledige artikel leest u in BK-informatie nummer 7 (24 oktober 2015)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram