Maandelijks archief: juli 2015

Jimini Hignett en Patricia Kaersenhout: Handle with Care

Landsc-perf-long-260Jimini Hignett werkte begin dit jaar 3 weken samen met Patricia Kaersenhout aan het installeren van een
opvallend werk in de residentie van de Nederlandse ambassadeur van Senegal in Dakar. Jimini Hignett’s werk vormt
een kritisch reflectie op maatschappelijke vraagstukken die met name gerelateerd zijn aan ongelijkheid en uitsluiting.
Geboren in Nederland, uit Surinaamse ouders, onderzoekt Patricia Kaersenhout de betekenis van onzichtbaarheid als
gevolg van de Afrikaanse diaspora en kolonialisme in relatie tot haar opvoeding in een West-Europese cultuur.

Lees meer ›


Opdrachtgeverschap: ingezonden artikel

Nieuwe Trend – Functionele Kunst

Ingezonden door: Roderic Rosenkamp

Sinds 2013 hebben de rijksoverheid en de provinciale en lokale overheden vanwege bezuinigingen voor een deel een einde gemaakt aan het toekennen van subsidies voor kunst en cultuur. Dit heeft allerminst geleid tot een verdorring of verschraling van het aanbod, laat ook de recente monitor ‘Cultuur in Beeld’ zien. Zeker op het gebied van toegepaste kunst in de openbare ruimte en publieke gebouwen is sprake van een paradigmaverschuiving. Lees meer ›


Werkbijdrage voor 22 kunstruimtes en kunstinitiatieven

Logo downloads NL web groenHet Mondriaan Fonds maakte medio juni bekend dat aan 22 kleinere kunstruimtes en kunstinitiatieven voor beeldende kunst werkbijdragen zijn toegekend. In totaal was hiervoor 200.000 euro beschikbaar. Kunstinitiatieven konden een bijdrage van € 10.000 aanvragen voor activiteiten in 2015-2016.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (25 juli 2015)


Quick scan BIS instellingen

Logo-Ministerie-OCW-grootHet ministerie van OCW verzamelt veel informatie over de ontwikkelingen in het rijksgesubsidieerde deel van de cultuursector. Omdat volledige informatie over het jaar 2014 pas beschikbaar is in het najaar van 2015, adviseerde de Algemene Rekenkamer in de in februari jl. verschenen publicatie Bezuiniging op cultuur; Realisatie en effect (zie BK-informatie 2015-02) om ook de verantwoordingsgegevens over het jaar 2014 te betrekken bij de besluitvorming over de uitgangspunten voor de subsidieperiode 2017-2020. OCW liet een quick scan uitvoeren naar de financiële positie van instellingen uit de basisinfrastructuur (BIS) in 2014 waarin de voorlopige gegevens van de BIS-instellingen uit 2014 worden gecombineerd met gegevens over de jaren 2011, 2012 en 2013.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (25 juli 2015)


Cultuurbeleid 2017-2020

bussemaker1Op 8 juni 2015 stuurde minister Bussemaker haar brief Ruimte voor Cultuur waarin zij de uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2017-2020 uiteenzet. Deze uitgangspunten vormen de basis voor het cultuurbeleid in de periode 2017-2020 en voor de samenstelling van de basisinfrastructuur (BIS), de culturele instellingen die een directe subsidie van het rijk ontvangen. Vanuit het veld kwamen vele reacties op de brief, zowel in de vorm van brieven als tijdens de hoorzitting Commissie OCW op 17 juni jl. We zetten een en ander voor u op een rij.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (25 juli 2015)


‘Gratie’

 

 

cover 05-2015

Voorwoord 25 juli ’15

Al geruime tijd is het onrustig in de wereld der kunsten. Zo ook de afgelopen weken, bijvoorbeeld rondom de hoorzitting van de vaste kamercommissie van OCW (17 juni jl.) waar ruim 30 vertegenwoordigers uit de kunsten spreektijd kregen. Ook werden de afgelopen weken brieven geschreven, was er volop activiteit op de sociale media en verschenen ingezonden stukken in kranten en op blogs.

Een voorzichtige conclusie? Nog steeds moeten kunstenaars zich verdedigen voor het vak dat zij uitoefenen. Nog steeds wordt het maken van kunst gezien als iets excentrieks, een uit de hand gelopen hobby (een uitzondering daarop vormen de erg succesvolle kunstenaars). De imagoschade die de kunst en de kunstenaars in de afgelopen jaren trof, blijkt onvoorstelbaar groot. De gevolgen van de bezuinigingen die de sector de afgelopen jaren trof, lijken bijna onherstelbaar. Lees meer ›


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram