Maandelijks archief: april 2015

Papier in de hoofdrol – Nederlandse papierkunst van NU

De tentoonstelling Papier in de hoofdrol – Nederlandse papierkunst van NU is te zien in het Gorcums Museum van 2 mei t/m 13 september 2015. De tentoonstelling toont recent werk van 20 Nederlandse beeldend kunstenaars. Onderdeel van de tentoonstelling is een activiteitenprogramma met demonstraties, lezingen, en workshops. Museum Rijswijk, dat tweejaarlijks een succesvolle papiertentoonstelling organiseert, adviseerde bij de samenstelling van de veelzijdige expositie in het Gorcums Museum.

www.gorcumsmuseum.nl

Deelnemende kunstenaars zijn onder anderen: Frits Achten, Johnny Beerens, Mariëlle van den Bergh, Peter Bes, Marian Bijlenga, Helene Briels, Nikki van Es, Sjef Henderickx, Kuin Heuff, Joris Kuipers, Martine Horstman, Ayuk Kuperus, Couzijn van Leeuwen, Hans Meertens, Maurice Christo van Meijel, Mieke Meijer, Berdien Nieuwenhuizen, Henriëtte Santing, Marian Smit, Jan Eric Visser, Boukje Voet, Katrien Vogel en Marleen van Wijngaarden.


Verkenning en contouren Kunstenplan Amsterdam

Verkenning_2014_AKr-kopieEind 2014 publiceerde de Amsterdamse Kunstraad de Verkenning 2014 waarin de stand van zaken wordt beschreven in de Amsterdamse cultuursector, op basis van waarneming door ruim veertig adviseurs van de Kunstraad en de cijfers die de 140 kunstenplanstellingen hebben opgegeven. Op 25 maart jl. legde – in aanloop naar het nieuwe Kunstenplan – de Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren (D66) de contouren van het Kunstenplan voor aan de gemeenteraad.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (25 april 2015)


Provincies bezuinigen gemiddeld 40 procent op kunsten

geldOp verzoek van de Boekmanstichting onderzocht bureau Berenschot begin van dit jaar de begrotingen van de provincies. Daaruit bleek dat de provincies in 2015 gezamenlijk 23% minder aan cultuur (kunsten, erfgoed en letteren samen) zullen besteden dan in 2011. In 2011 werd € 328 miljoen uitgegeven aan cultuur; in 2015 zal dat € 254 miljoen zijn.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (25 april 2015)


Analyse van de Rotterdamse cultuursector

RRKC-Sectoranalyse-2015De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur  (RRKC) inventariseert elke vier jaar de stand van de Rotterdamse kunst- en cultuursector. Voor het rapport werden 21 gesprekken gevoerd met 340 deelnemers, waaronder kunstenaars, jonge culturele ondernemers en grote cultuurplaninstellingen. In de Sectoranalyse 2015 doet de RRKC aanbevelingen aan zowel de sector als de gemeente.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (25 april 2015)


Agenda Akademie van Kunsten

500-logo-avkDe Akademie van Kunsten presenteerde op 1 april jl. onder de titel De verbeelding en de macht haar strategische agenda en activiteiten. Sleutelwoorden voor de Akademie van Kunsten zijn dialoog, samenwerking en onderzoek. De Akademie wil zich behalve op kunstenaars en wetenschappers ook op het algemene publiek richten.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (25 maart 2015)


Pleidooi WRR voor herwaardering van het ‘culturele’ binnen cultuurbeleid

wrrIn de verkenning Cultuur herwaarderen pleit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) voor een herwaardering van het ‘culturele’ binnen het cultuurbeleid. De waarde van cultuur wordt steeds vaker afgemeten aan de sociale en economische effecten ervan, maar voor een sterke cultuursector is meer aandacht nodig voor de ontwikkelingen binnen de sector, aldus de WRR. “Alleen een culturele sector die zich zelf ontwikkelt en vernieuwt is blijvend van waarde voor de Nederlandse samenleving”. Met de publicatie van deze verkenning sluit de WRR aan bij de oproep van minister Bussemaker van OCW tot een landelijke discussie over de waarde van cultuur.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (25 april 2015)


De waarde van creativiteit

agenda-cultuur-kleinVerkenning naar de dynamiek in de creatieve industrie

De Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie hebben gezamenlijk een verkenning uitgevoerd naar de dynamiek in de creatieve industrie: De waarde van creativiteit. De publicatie werd op 19 maart jl. gepresenteerd. In De waarde van creativiteit brengen de beide raden een aantal punten onder de aandacht die zij voor beleidsontwikkeling van belang vinden.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (25 maart 2015)


‘Samenwerking’

BK-INFO-03-2015kleinVoorwoord 25 april ’15

Kunstenaars lijken steeds meer op zoek te zijn naar nieuwe manieren om kunst te maken en andere manieren om hun beroepspraktijk vorm te geven. Steeds meer kunstenaars zijn flexibel in hun beroepspraktijk en combineren vrij werk gemakkelijk met werken in opdracht. Ze werken veel samen en maken in hun werk graag combinaties met verschillende maatschappelijke sectoren. De overheid en de fondsen stimuleren dit en spelen daar op in met programma’s als The Art of Impact.

Samenwerking alom. Lees meer ›


Publicatie de Provinciale Staat van het Cultuurbeleid

timthumbWelke rol zien de provincies weggelegd voor zichzelf op het gebied van kunst en cultuur en hoe ontwikkelt zich daardoor het provinciale cultuurbeleid? Cultuureducatie, erfgoed en het waarborgen van culturele spreiding en diversiteit in de regio waren de culturele kerntaken die de provincies in 2010 met elkaar afspraken. Op verzoek van Kunsten ’92 onderzocht Robbert van Heuven hoe de verschillende provincies die beperkte taken hebben ingevuld. Dit resulteerde in de publicatie de Provinciale Staat van het Cultuurbeleid.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 3 (25 april 2015)


Kunst, omgevingskwaliteit en opdrachtgeverschap

[door Sandra Smets en Xandra Nibbeling]

Op 19 maart kwamen tientallen kunstenaars en mensen uit de kunstsector naar Tilburg voor een symposium bij het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (bkkc): bkkc connects | over kunst, omgevingskwaliteit en opdrachtgeverschap.

Wat betekent opdrachtgeverschap in een tijd waarin kunstprojecten niet meer vanuit één opdrachtgever ontstaan, maar uit gezamenlijkheid? Hoe is opdrachtgeverschap aan kunstenaars veranderd? Waar liggen kansen? Over zulke vragen ging het symposium dat bkkc afgelopen 19 maart organiseerde samen met LOKO, Landelijk Overleg Kunst in Opdracht. Het trok een zaal van tientallen aandachtige mensen: kunstenaars, mensen uit de kunstsector. En vooral, meer dan voorheen misschien, bleken bezoekers meerdere petten te hebben: én kunstenaar, én opdrachtgever – co-creatie en bottom-up, als kernwoorden van het nieuwe opdrachtgeverschap, zijn al aan de orde van de dag. BK-informatie kondigde in januari aan, te beginnen met de lezing van Art Angel op Art Rotterdam, onderzoek te doen naar opdrachtgeverschap dit jaar. Vorige editie deden we verslag van een symposium aan de TU Delft, voor deze editie togen wij naar Tilburg.

Image1 Lees meer ›


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram