Maandelijks archief: maart 2015

Top 100 kunstverzamelaars

PrintVoor de tweede maal is een lijst opgesteld met de belangrijkste Nederlandse kunstverzamelaars. Deze Top 100 werd onder verantwoordelijkheid van het Nationaal Kunstplatform samengesteld door Stichting Kunstweek en omvat de honderd belangrijkste levende Nederlandse kunstverzamelaars met een verzameling die bestaat uit gemiddeld vele honderden werken en een waarde van minimaal een half miljoen euro. In totaal bezit de Top 100 werken met een waarde van circa een half miljard euro. Nederland telt circa zeshonderd particuliere kunstverzamelaars waarvan de collectie meer dan honderd werken omvat met een gezamenlijke waarde van minimaal 100.000 euro.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (14 maart 2015)


KunstKoop in 125 galeries verspreid over Nederland

kunstkoop_logoRood-300x300Met de KunstKoop regeling kunnen particulieren de komende twee jaar kunst op afbetaling kopen zonder rente te betalen. Dit kan in 125 galeries in Nederland. De rente wordt vergoed door het Mondriaan Fonds, die de regeling coördineert. Met de KunstKoop wil het Mondriaan Fonds de particuliere kunstmarkt versterken en de verkoop van hoogwaardige hedendaagse beeldende kunst stimuleren. Sinds 1997 maakten meer dan 46.000 kopers gebruik van deze regeling en kochten voor ruim 145 miljoen euro aan kunstwerken.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (14 maart 2015)


Rapport visitatiecommissie cultuurfondsen 2014

1 Rapport cultuurfondsen Cover DEF.inddEind januari verscheen de eindrapportage van de visitatiecommissie cultuurfondsen 2013-2016: een inventarisatie van het beleid en de dagelijkse praktijk van de zes cultuurfondsen: Fonds Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterenfonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De visitatiecommissie bestond uit Mijntje Lückerath-Rovers (hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit van Tilburg, voorzitter), Giep Hagoort (lector Kunst en Economie aan de HKU), Ryclef Rienstra (directeur van de Van den Ende Foundation), Bruno Verbergt (bedrijfsdirecteur van de gemeentelijke dienst Cultuur, Sport en Jeugd van de stad Antwerpen) en Patty Voorsmit (algemeen directeur MediaMindz).

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (14 maart 2015)


Bezuiniging op cultuur: realisatie en effect

Bezuiniging op cultuur-1De Algemene Rekenkamer controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was. In de vijfde editie van de publicatiereeks Zicht op Bezuinigingen – de op 12 februari jl. verschenen publicatie Bezuiniging op cultuur – bekijkt de Algemene Rekenkamer in hoeverre er op basis van beschikbare informatie zicht is op de realisatie en de gevolgen van de maatregel Cultuursubsidies uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte/Verhagen; de maatregel die tot een structurele bezuiniging van 200 miljoen euro moet leiden.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (14 maart 2015)


Adviesvraag OCW aan Raad voor Cultuur over periode 2017-2020

bussemaker1De minister van OCW, Jet Bussemaker, stuurde eind januari de brief naar de Raad voor Cultuur waarin zij de Raad om advies vraagt over de toekomst van het cultuurbeleid en de basisinfrastructuur 2017-2020. De brief bestaat uit twee delen. In het eerste deel vraag de minister de Raad te adviseren over een agenda voor het cultuurbeleid. In het tweede deel stelt de minister – met het oog op de financiering van cultuur in de periode 2017-2020 – een aantal specifieke vragen over (groepen) instellingen.

Het advies dat de Raad voor Cultuur zal formulieren op basis van deze brief vormt een belangrijk onderdeel in de totstandkoming van de nieuwe basisinfrastructuur (BIS). De minister verzoekt de Raad om voor 1 april 2015 advies uit te brengen. Nog voor de zomer stuurt zij haar uitgangspuntenbrief aan de Tweede Kamer waarin zij de uitgangspunten voor de subsidieperiode 2017-2020 zal schetsen en de criteria waaraan de aanvragen voor de nieuwe periode moeten voldoen. Bij de uitgangspuntenbrief ontvangt de Tweede Kamer ook een concept van de subsidieregeling voor de periode 2017-2020.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (14 maart 2015)


Europese samenwerkingsprojecten: deadline en stappenplan

Creative-Europe-Culture-600x337Voor de periode 2014-2020 is Creative Europe het Europese programma ter ondersteuning van de audiovisuele, culturele en creatieve sector. Het totale budget van het programma bedraagt 1,46 miljard euro, waarvan 31% beschikbaar is gesteld voor het subprogramma Cultuur. Binnen het Europese programma Creative Europe kunnen aanvragen worden gedaan voor Europese samenwerkingsprojecten. Creative Europe biedt daarnaast ondersteuning voor speciale acties zoals de Culturele Hoofdsteden van Europa en de Europese Prijzen (erfgoed, literatuur, architectuur, populaire muziek).

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 2 (14 maart 2015)


Publieke waarden in de openbare ruimte: kunst in het midden?

Architectuurdebat in Delft

door Sandra Smets

Wie neemt verantwoordelijkheid voor publieke waarden, in een tijd waarin de publiek-private relaties zo veranderen? Deze vraag stond centraal in een debat op 13 februari in de TU Delft, bij de faculteit Bouwkunde. Ook in de architectuur is, nog wel meer dan in de beeldende kunst, een terugtredende overheid te merken. Het Rijk bouwt weinig meer en als er gebouwd wordt, dan altijd in consortia samen met bouwbedrijven. Aan het woord kwamen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, Heijmans, en van het Rijk, waar veelzeggend ook al een afdeling Rijksvastgoedbedrijf te vinden is. BK-informatie kondigde de lezers begin dit jaar aan om op onderzoek te gaan naar opdrachtgeverschap in het huidige tijdsgewricht. Op naar Delft.

Lees meer ›


Rob Voerman: Yango

Rob Voerman (1966) werkt in verschillende media: sculptuur, installatiekunst, grafiek, schilderkunst en fotografie. Zijn werk is veelvuldig getoond in Europa en de VS en werk bevind zich in verschillende private- en publieke kunstcollecties waaronder MoMa, Stedelijk Museum Amsterdam en Hammer Museum. Zijn werk wordt vertegenwoordigd door Upstream Gallery in Amsterdam.

Rob Voerman1 Lees meer ›


‘Twijfel’

cover 02-2015Voorwoord 14 maart ’15

In de wetenschap, kunst, politiek – om maar een paar voorbeelden te noemen – speelt twijfel een belangrijke rol. Op alle vlakken: zo zullen bijvoorbeeld over de verkiezingen die voor de deur staan nog vele kiezers ook nu nog in twijfel verkeren.

Politici zelf twijfelen niet zo. Wat weer opviel tijdens het cultuurdebat begin dit jaar, was het gebrek aan twijfel wanneer de minister van OCW, Jet Bussemaker, haar beleid verdedigt. Volledig zeker lijkt zij te zijn van de beleidskeuzes die zijn uitgezet. Lees meer ›


BK-lezing: James Lingwood van Artangel

Op 6 februari 2015 gaf James Lingwood tijdens Art Rotterdam een lezing over opdrachtgeverschap in de publieke ruimte. De videoregistratie kunt u bekijken op ons Vimeokanaal.

 


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram