Maandelijks archief: oktober 2014

Galerie 2014-4

In de periode eind juni tot eind juli presenteren de kunstacademies in Nederland het eind-examenwerk van enkele honderden afgestudeerden. In BK-informatie nummer 4 (7 juni 2014) tonen wij afbeeldingen van werk van eindexamenkandidaten van een aantal bachelor-opleidingen. Het beeldmateriaal werd beschikbaar gesteld door de studenten


Over talentontwikkeling: een reconstructie

tweede-kamer-300x2251Op 8 september jl. tijdens het Verzameloverleg Cultuuronderwerpen in de Tweede Kamer zijn de eerste inhoudelijke schreden gezet
richting de volgende cultuurnotaperiode 2017 – 2020. Daarbij was talentontwikkeling een belangrijk onderwerp. Bergkamp (D66)
en van Dijk (SP) dienden een concept-motie in over de besteding van extra budget voor talentontwikkeling. Daarna volgden reacties
uit het veld en op 3 oktober vond een gesprek plaats met het ministerie. BK-informatie maakte een reconstructie.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (25 oktober 2014)


Cultuursector stelt arbeidsmarktplan op

fnv kiem kunst3_14Werkgevers-, werknemersorganisaties en sociale fondsen in de cultuursector hebben de handen ineengeslagen om een zo sterk mogelijke werkgelegenheid te behouden en om bestaand perso-neel ‘duurzaam inzetbaar’ te maken, in en buiten de sector. Het gaat hierbij om een brede samenwerking tussen onder meer vakbonden zoals FNV Kiem, de branchekoepels Federatie Cultuur en Federatie Creatieve Industrie, sociale fondsen en de expertise-instelling Cultuur-Ondernemen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (25 oktober 2014)


Het Paradisodebat 2014 en de lezing van Barbara Visser

paradisodebat2014Het Paradisodebat vond dit jaar plaats op 31 augustus en ging over de relatie tussen kunst en politiek. Dat deze nu beter lijkt te zijn dan twee jaar geleden was voor de organisatie aanleiding om daarover te praten en deze eventueel te herdefiniëren om zo “de dreiging dat de relatie lijkt te versmallen tot puur een financiële discussie het hoofd te bieden en te kunnen kijken naar wat de essentie zou kunnen zijn van de plek van kunst en politiek in de samenleving.”

Lees meer ›


Kunst verzamelen onder vermogenden populair

verzamelKunst is populair onder vermogende Nederlanders. Ruim twee derde heeft kunst in haar bezit. Toch kan deze groep verder groeien. Bijna de helft (44%) van de niet-kunstbezitters geeft aan graag kunst te willen verzamelen, maar heeft geen idee hoe ze dit moet aanpakken. Dit blijkt uit onderzoek van ING Private Banking. Het kopen van werk van nieuw talent is voor de helft van de kunstbezitters interessant. Genoemde redenen hiervoor zijn de betaalbaarheid (51%) en het hiermee ondersteunen van een nieuwe generatie (41%).

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (25 oktober 2014)


Tamar Frank: Opdracht in Vancouver

Tamar Frank gebruikt licht als medium. In haar installaties zijn locatie en ruimte vaak het uitgangspunt waarbij ze ingrijpt op eigenschappen die specifiek hieraan zijn verbonden. Ze doet veel projecten op locatie en opdrachten in de openbare ruimte. In Vancouver heeft zij dit jaar haar tweede opdracht opgeleverd. Een geïntegreerd lichtwerk in een luxe nieuwbouw residentie op Cambie Street.

In het vliegtuig probeer ik te achterhalen hoe vaak ik al in Vancouver ben geweest: 5, 6 keer? De reis en de stad zijn mij vertrouwd. Ik ga er heen om mijn tweede opdracht in de openbare ruimte op te leveren. Eigenlijk had ik mij er al bij neergelegd dat het waarschijnlijk niet meer door zou gaan, totdat ik twee maanden geleden een mail kreeg: ter info dat ze bezig waren om mijn lichtontwerp in te brengen in de bouw. Totaal verbaasd was ik! Dit werd meteen gevolgd door ongerustheid. Ik had al een jaar niets meer gehoord van mijn opdrachtgever. Lees meer ›


Publicatie: De aannames van Zijlstra – analyse van de uitkomsten

De-aannames-van-Zijlstra-anderhalf-jaar-later(1)-1In zijn beleidsnota Meer dan kwaliteit schreef de toenmalige staatssecretaris van cultuur Halbe Zijlstra: “Het kabinet wil dat culturele instellingen en kunstenaars ondernemender worden en een groter deel van hun inkomsten zelf verwerven. Culturele instellingen moeten minder afhankelijk worden van de overheid en daardoor flexibeler en krachtiger worden. Daarom bezuinigt het kabinet op cultuur.”

Daarmee werden de bezuinigingen van 2013 gezien als een kans voor de cultuursector, als een duwtje in de rug om ondernemender te zijn en meer geld uit de markt te halen. Hieraan lagen twee aannames ten grondslag: ten eerste dat het een probleem is dat cultuurinstellingen financieel afhankelijk zijn van de overheid en ten tweede dat de markt beter in staat zou moeten zijn dan de overheid om een flexibele en krachtige cultuursector overeind te houden.

In de publicatie De aannames van Zijlstra | anderhalf jaar later, die verscheen in september 2014, analyseren Robert Heuven, Sandra Jongenelen, Sara van der Kooi en Simone van den Berg de uitkomsten van de aannames van Halbe Zijlstra. De publicatie
is een uitgave van Kunsten ’92 en is in zijn geheel te downloaden via www.kunsten92.nl.

In de publicatie wordt geprobeerd een aantal uitkomsten van het cultuurbeleid van het kabinet Rutte I bloot te leggen, door dieper in te gaan op de sectoren beeldende kunst, podiumkunsten, bibliotheken en cultuureducatie, omdat daar de gevolgen van Zijlstra’s aannames – het aanbod sluit niet aan op de vraag, de markt kan het beter, het afrekenen van instellingen moet objectief gebeuren en veld, markt en fondsen kunnen prima jong talent ontwikkelen – nog dagelijks doorwerken.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (25 oktober 2014)
 


‘Noodzaak en verbondenheid’

BK-07-2014-coverVoorwoord 25 oktober ’14

Een gevoel van noodzaak en verbondenheid wordt steeds zichtbaarder in de kunstsector. De afgelopen maanden waren er meerdere voorbeelden van gezamenlijk belangenbehartiging. Vanuit een gevoel van noodzaak om een lans te breken voor de kunsten lieten kunstenaars en instellingen van zich horen. En ze werden gehoord!

Zo was er het Paradisodebat waar beeldend kunstenaar Barbara Visser – lid van de Akademie van Kunsten – een veel besproken lezing hield waar energie en optimisme uit sprak, maar vooral ook een gevoel van noodzaak om gezamenlijk op te komen voor de kunsten. Lees meer ›


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram