Maandelijks archief: september 2014

Advies Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur

De stad“Koester de flexibele en vindingrijke cultuursector”
Begin 2014 verzocht het Rotterdamse college de Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur (rrkc) om tien Cultuurplaninstellingen tussentijds te evalueren. De Raad is overwegend positief over de geëvalueerde instellingen. Bij een aantal heeft de Raad wel kritische kanttekeningen, echter voor geen van hen heeft dit financiële gevolgen.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (13 september 2014)


Recente toekenningen Brabantse Impulsgelden

2013-mrt-nieuws-Impuls.pngMakers, culturele instellingen, overheden of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de innovatie van de culturele sector in Noord-Brabant, kunnen een beroep doen op de Impulsgelden. Eind juni jl. is in het kader van deze Impulsgelden weer een aantal projectvoorstellen goedgekeurd. De projecten die direct of indirect betrekking hebben op beeldende kunst zullen nader worden toegelicht. Impulsgelden kunnen het hele jaar door worden aangevraagd bij het Brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc).

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (13 september 2014)


Nieuw cultuurfonds Brabant C.

AF0B250B65234796B304348E48CB8255In Noord-Brabant stemde de Provinciale Staten in Noord-Brabant onlangs in met de oprichting van cultuurfonds Brabant C. Het doel van het fonds is om kunst en cultuur van (inter)nationaal
niveau en uitstraling in Brabant mogelijk te maken.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (13 september 2014)


Nauwere samenwerking Arnhem en ArtEZ

artez_hogeschool_2ArtEZ hogeschool voor de kunsten gaat nauwer samenwerken met de gemeente Arnhem op het gebied van kunst, kunsteducatie en ruimtelijke ordening. Dit is onlangs vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst Partnership 2014-2018.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (13 september 2014)


Stimuleringsfonds ondersteunt ontwerptalenten

microben2In 2014/2015 ondersteunt het Stimuleringsfonds 38 “uitzonder-lijke talenten” in de creatieve industrie. Elk geselecteerd talent ontvangt 25.000 euro vanuit de Deelregeling Talentontwikkeling en na een jaar wordt het werk van de talenten getoond in een gezamenlijke expositie.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (13 september 2014)


BesteBuren zoekt projecten voor feest in 2015

02_BesteBuren-c-SaltyStock-450pxTwintig jaar Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland
In 2015 vieren Vlaanderen en Nederland de twintigste verjaardag van hun Cultureel Verdrag. Onder de titel BesteBuren moet dit jubileumjaar een groot feestjaar van de Lage Landen worden vol kleine en grote activiteiten. Het feestjaar start op 7 februari 2015 en loopt door tot 14 februari 2016.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (13 september 2014)


Zorgen over BKV-gelden

geldDe Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Kunsten ’92 – Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed, lieten deze zomer weten dat zij zich zorgen maken over de overheveling van de geldstroom beeldende kunst en vormgeving. Per 1 januari 2015 wordt die geldstroom overgeheveld van de decentralisatie-uitkering aan de 36 grootste gemeenten naar de algemene uitkering van het gemeentefonds.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (13 september 2014)


Maurice Bogaert: 北京 / Beijing

Sinds 5 juli jl. is Maurice Bogaert artist-in-residence in Beijing, waar hij tot januari 2015 zal verblijven aan het Institute for Provocation (IFP)/Project Studio Beijing. Bogaert werkt in Beijing aan een vervolg op het Wezen van de Stad. Een werk over de stad als protoganist. De stad als een zich eeuwig herhalende (film)sequens van slopen, bouwen, afbreken en weer opbouwen. Een werk over de almaar uitdijende stad die langzaam de dorpen om zich heen opslokt. Een stad die met je mee lijkt te bewegen bij elke ringweg die je kruist. Een stad van opgeslokte dorpen, generieke flatblokken en hutongs. Lees meer ›


Meer geld voor samenwerking cultuur, welzijn, zorg en sport

bussemaker1Op 8 juli jl. stuurde minister Bussemaker van OCW de brief Cultuur verbindt: een ruime blik op cultuurbeleid aan de Tweede Kamer. De minister stelt in deze brief dat uit de intrinsieke waarde van kunst en cultuur de maatschappelijke en economische waarden voortvloeien. Deze drie waarden zijn volgens haar nauw met elkaar verbonden en versterken elkaar. Bussemaker ziet cultuur als een onderdeel van een brede maatschappelijke agenda. De minister omschrijft beleidsvoornemens
waarbij ze haar visie toelicht aan de hand van voorbeelden die laten zien hoe de cultuursector initiatieven ontplooit om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken en hoe vanuit andere sectoren een beroep gedaan wordt op de specifieke kwaliteiten, werkwijze en ervaring van de cultuursector.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (13 september 2014)


Ruim vier miljoen voor audiovisuele en cultuursector

creative-europe-1
Deze zomer maakte de Europese Commissie de resultaten bekend van de eerste ronde subsidieaanvragen binnen het Creative Europe programma, gericht op de Europese audiovisuele en cultuursector. Het subsidieprogramma ging van start op 1 januari 2014 met de bedoeling om de concurrentiepositie van de Europese cultuur-, film-, televisie- en game-industrie te versterken. Nederland haalde in de eerste helft van 2014 ruim vier miljoen euro uit het Creative Europe programma.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (13 september 2014)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram