Maandelijks archief: juli 2014

Voorstel nieuwe Erfgoedwet

monumenten2Het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed is geregeld in verschillende specifieke regelingen en wetten. In het conceptvoorstel voor een nieuwe Erfgoedwet, dat op 16 juni jl. bekend werd, voegt minister Bussemaker bestaande wetten en regelingen samen en voegt er enkele beschermingsmaatregelen aan toe. De uitvoering van de wetten moet daarmee eenvoudiger worden en de bescherming van het cultuurbezit beter.

Lees het volledige artikel in het tijdschrift


Raad voor Cultuur publiceert De Cultuurverkenning

Logo_Raad_voor_cultuurEind juni bracht de Raad voor Cultuur De Cultuurverkenning, Ontwikkelingen en trends in het culturele leven in Nederland uit. Het doel van de uitgave is de discussie over cultuurbeleid in Nederland op gang te brengen. De Raad voor Cultuur is de belangrijkste adviseur van de regering over het cultuurbeleid. In het voorjaar van 2015 brengt de raad de Agenda Cultuurbeleid uit, een advies over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid voor de subsidieperiode 2017-2020. In 2016 adviseert de raad over de verdeling van de subsidies over de culturele instellingen.

Het volledige artikel over De Cultuurverkenning van de Raad voor Cultuur in BK-informatie


Buitengaats 2013, een analyse

buitengaats_digitale kaart uitsnedeII_2013-1

DutchCulture maakte een analyse van de 13.211 activiteiten die in 2013 werden geregistreerd op hun platform Buitengaats. De steden Londen, New York, Berlijn, Parijs, Moskou en Tokio bleken in dat jaar favoriete bestemmingen voor Nederlandse kunstenaars. Buitengaats bestaat dit jaar 15 jaar.

Buitengaats is een database waarin gegevens worden verzameld van Nederlandse culturele activiteiten in het buitenland in alle kunstdisciplines. De oudste activiteiten in Buitengaats dateren uit 1999. Voor de samenstelling van Buitengaats werkt DutchCulture samen met een grote groep informanten, waaronder de sectorinstituten, de Nederlandse ambassades en consulaten en vele culturele organisaties.

Lees het volledige artikel in het tijdschrift


Twee onderzoeken Nederlandse Galerie Associatie

64101_480665605360341_2108548799_nEind mei 2014 werd het derde structuuronderzoek Galeries voor hedendaagse beeldende kunst openbaar gemaakt. Tegelijk met dit onderzoek, dat werd uitgevoerd door Panteia/EIM, voerde Motivaction International een herhalingsonderzoek uit naar de vraag naar hedendaagse beeldende kunst. Beide onderzoeken werden verricht in opdracht van de Nederlandse Galerie Associatie (NGA), de branchevereniging van galeriehouders in Nederland.

Delen van de onderzoeksresultaten zijn reeds uitgebreid besproken in de pers. BK-informatie stelde een korte weergave van beide onderzoeken samen.

Lees het volledige artikel in het tijdschrift


Bijgesteld plan Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

Basic RGBHet Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is een van de cultuurinstellingen die was gevraagd een aanvullend plan over de cultuurplanperiode 2013-2016 in te dienen.

In zijn publicatie Slagen in cultuur (mei 2012) had de Raad voor Cultuur aangegeven dat het activiteitenplan van het LKCA weliswaar voldoende was maar dat nog niet alle plannen concreet waren uitgewerkt. Het LKCA stelde zijn plan bij en op 5 juni jl. schreef de Raad voor Cultuur een brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over dit bijgestelde strategisch beleidsplan 2013-2016.

Lees meer over het bijgestelde en de reactie van de Raad voor Cultuur in het tijdschrift.


Extra bezuiniging op kunst en cultuur in Maastricht

681x454In Maastricht zal extra worden bezuinigd op kunst en cultuur. De stad gaat fors bezuinigen op instellingen en evenementen die een klein publiek bereiken. Organisaties die geen subsidie meer ontvangen zijn werkplaats en productiehuis voor actuele muziek Intro in Situ, Expositieruimte B32 en het Kultureel Overleg.

De bezuinigingsvoorstellen van het college van burgemeester en wethouders richten zich op behoud van een compactere basisinfrastructuur binnen de vier onderdelen erfgoed, podiumkunsten, beeldende kunsten en vormgeving, en culturele evenementen. Daarnaast wil het college de komende jaren 1 miljoen euro investeren in innovatie en 3 miljoen euro in pop- en jongerencultuur.

Lees het volledige artikel in het tijdschrift


Kunst en cultuur in de collegeakkoorden van de vier grote steden

RotterdamMet de extra bezuinigingen op kunst en cultuur die bij de gemeenten werden gevreesd, blijkt het in de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht na de vorming van de respectievelijke colleges mee te vallen. In Amsterdam worden de bezuinigingen van het vorige college deels teruggedraaid: van de 10 miljoen euro die door D66, VVD en SP op kunst en cultuur werden gekort komt 7,6 miljoen euro terug, voornamelijk bestemd voor de kleinere kunstinstellingen en talentontwikkeling. In Den Haag verdelen D66, CDA, VVD en PvdA 2 miljoen euro over instellingen die een aanvraag hebben gedaan. In Rotterdam wordt niet extra bezuinigd en niets teruggedraaid: Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA handhaven de 14% van het vorige college. Ook in Utrecht blijven de bezuinigingen overeind, zonder extra bezuinigingen, maar met goede voornemens.

Lees het volledige artikel in het tijdschrift


‘Sociale media’

BK-05-2014-DEF-1Voorwoord 19 juli ’14

Het NRC Handelsblad van 1 juli jl. berichtte dat Nederlandse bedrijven op het gebied van sociale media de rest van Europa ver achter zich laten: maar liefst 27 procent van alle Nederlandse bedrijven blijken gebruik te maken van Twitter of blogs. Ook sociale netwerken als Facebook en LinkedIn zijn populair, blijkt uit het gegeven dat vorig jaar bijna de helft van alle Nederlandse bedrijven een profiel op een sociaal netwerk had.

De nieuwe generatie kunstenaars in Nederland doet niet onder voor het bedrijfsleven, zo blijkt uit het onlangs verschenen rapport van de Raad voor Cultuur De Cultuurverkenning waarin wordt gesteld dat de jonge kunstenaar zijn eigen weg zoekt en zich daarbij vooral laat leiden door “vrienden en communities, al dan niet via sociale media.” De sociale media geven kunstenaars volgens de raad “de kans om door te dringen tot in de diepste vezels van de samenleving.” Het bereiken van een groot en breed publiek lijkt via de sociale media – mits goed ingezet – meer dan ooit binnen handbereik. Lees meer ›


Fondsen stappen over op digitaal aanvragen

Screen Shot 2014-07-13 at 1.22.35 PMHet Mondriaan Fonds stapt in 2014 gefaseerd over op een digitaal aanvraagsysteem. De huidige aanvraagformulieren zullen verdwijnen en het aanvragen van een bijdrage bij het fonds gebeurt straks volledig digitaal. Lees meer ›


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram