Blog archief

‘Uomo Universalis’

COVER BK05De eindexamententoonstellingen van de kunstacademies zijn weer achter de rug. Veel nieuwe jonge kunstenaars betreden nu de ‘markt’ en enkelen daarvan zullen zich gaan begeven op het terrein van kunst in de publieke ruimte. Welkom!

“De openbare ruimte is (…) verregaand geprivatiseerd en dus beschouwt de burger die veranderd is in consument deze niet meer als een gedeelde ruimte waarin je rekening houdt met anderen.” schreef kunstcriticus en publicist Rogier Ormeling op 30 juni in een opiniestuk in de Volkskrant. Ook de Boekmanlezing op 27 juni* ging over die publieke ruimte en de veranderingen daarin en de consequenties daarvan voor de rol van de kunstenaar in die, geprivatiseerde, publieke ruimte. Lees meer ›


‘Lastige thema’s’

Cover BK-INFO-2017-4xIn één week in mei vonden zowel de opening van de Biënnale van Venetië als het Eurovisie Songfestival plaats. Twee zeer uiteenlopende festijnen waarbij het gaat – naast de getoonde kunstvorm – om nationale trots en nationale representatie.

Het Songfestival ontstond in 1956, zo tegen het einde van onze koloniale periode. De Biënnale van Venetië vond voor het eerst plaats in 1895, nog middenin de koloniale periode en niet zo lang na de conferenties in Berlijn (1884 en 1885) waarbij het continent Afrika door 15 Europese landen plus de Verenigde Staten werd verdeeld over de koloniale grootmachten.

In de beginperiode van de Biënnale van Venetië werd nationale trots gerepresenteerd en gepropageerd door koloniale mogendheden. Kunst uit de koloniën werd hooguit ingezet om het af te zetten tegen westerse kunst om zo het ontwikkelingsdenken te onderstrepen. Lees meer ›


‘Simpel’

COVER KLEIN BK-INFO-2017-3Laatst was Thierry Baudet van het Forum voor Democratie bij het EO radioprogramma Dit is de Dag. Hij sprak daar over kunst. Hij vindt kunst in Nederland veel te links, te kritisch en te geëngageerd en dat komt door de politiek, want zij geven richting met kunstbeleid. Het was tijd voor een andere richting. Zo ongeveer legde Baudet zijn visie op de kunstwereld uit. Omdat zijn partij een kleine partij is, is het waarschijnlijk dat Baudet als cultuurwoordvoerder voor zijn partij zal gaan optreden.

Aanleiding voor het gesprek op Radio 1 was het tentoonstellingsprogramma in het Stedelijk Museum Amsterdam. Dit jaar wijdt het museum vijf tentoonstellingen aan het begrip migratie. Beatrix Ruf daarover op de website van het museum: “Het is belangrijk om steeds nieuwe verhalen te vertellen, zowel met onze collectie als met afzonderlijke tentoonstellingen. Juist nu, als tegenwicht van het populisme dat steeds meer in opkomst is in Europa.” Lees meer ›


Wat ‘nu’?

BK-INFO-2017-2-all-cover kleinAngst is de belangrijkste bron van bijgeloof en één van de belangrijkste bronnen van wreedheid. Angst overwinnen is het begin van wijsheid.
- Bertrand Russel

Wat kan ik nu, op dit moment schrijven op deze plek? We zijn op het moment van schrijven enkele weken gevorderd in het tijdperk Trump en enkele weken verwijderd van de verkiezingen in Nederland. Op het moment dat u deze tekst leest, zijn die laatste achter de rug. U weet terwijl u dit leest, wat ik schrijvend, in een ander nu, nog niet weet. U weet hoe de verkiezingen op 15 maart jongstleden zijn verlopen. Wat kan ik ‘nu’ schrijven wat uw aandacht ‘straks’ nog vasthoudt? Lees meer ›


‘kanariepiet’

BK-INFO-2017-1-cover kleinNederland is een moderne, westerse democratie, wat zoal betekent dat volwassenen mee mogen doen bij het kiezen van de politieke vertegenwoordigers, dat we onze welvaart een beetje verdelen, dat er recht is op (en plicht tot) onderwijs, dat we vrijheid van meningsuiting hebben en dat we opkomen en zorgen voor personen in de samenleving die het op welke manier dan ook minder goed hebben dan gemiddeld of een uitzonderingspositie innemen. Zoals kinderen, gehandicapten, werklozen, vluchtelingen, ouderen en volwassenen die slecht verdienen. In die laatste groep bevinden zich ook kunstenaars.

Kunstenaars, en hun werk, illustreren – samen met journalisten en wetenschappers – de eerder genoemde vrijheid van meningsuiting. Zij vormen in veel gevallen de alarmbellen van de samenleving. Hoe het kanariepietje zich tot de oude mijnen verhoudt (viel hij van zijn stokje, dan was het niet pluis in de mijn), zo verhoudt de kunstenaar en diens rol zich tot de democratie. Als aan de kunst (én de journalistiek, én de wetenschap) wordt gemorreld, is het tijd om de democratie en haar werking scherp in de gaten te houden. Lees meer ›


‘Ondernemend’

Cover BK-08-2016Zoals we allemaal weten, is in de periode 2013-2016 door het rijk 200 miljoen euro per jaar bezuinigd op de cultuurbegroting (op een totaal budget van 900 miljoen euro). De markt moest zijn werk doen en de kunstenaar moest ondernemender worden. De gevolgen ervan zijn aan de sector – en vooral aan de kunstenaars – bepaald niet ongemerkt voorbij gegaan. De kunstmarkt werkt nou eenmaal niet volgens het handelsprincipe van vraag en aanbod. Lees meer ›


‘Uitslag’

Cover BK-07-2016-kleinWanneer de volgende BK-informatie (nummer 8) bij u in de bus valt, is bekend wie de nieuwe president van de Verenigde Staten is. Op dit moment is de verkiezingsstrijd tussen kandidaten Trump en Clinton nog in volle gang. Bij het lezen van de volgende BK-informatie is die gelukkig ten einde.
De verkiezingsstrijd tussen beide kandidaten is uitzonderlijk, dat heeft vele redenen, maar een daarvan is dat hij zich laat kenmerken door barbaarsheid en oppervlakkigheid.
Lees meer ›


‘Verenigt u!’

Cover BK-06-2016-kleinVorige maand presenteerde politieke partij PVV haar verkiezingsprogramma op een A4: een programma vol beloften en voornemens, waarvan een flink aantal de wenkbrauwen behoorlijk doet fronsen.

Zo moeten, als het aan de PVV ligt, alle moskeeën, alle islamitische scholen en alle asielzoekerscentra worden gesloten. Alle voorlopige verblijfsvergunningen die de afgelopen tijd aan asielzoekers zijn gegeven, worden ingetrokken. Nederland moet uit de EU (“onafhankelijk worden”). En volledig geschrapt worden de publieke omroep, en alle subsidies aan ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, enz.
Lees meer ›


‘Cijfers’

Cover BK-05-2016‘Cijfers’

Een historicus vertelde ooit dat er niets zo subjectief is als een jaartallenlijstje; het ligt er maar net aan wie een bepaalde gebeurtenis op welk moment vastlegt en wat daarbij als belangrijk wordt gezien. Ook in het geval van statistieken en cijferlijstjes ligt subjectieve interpretatie op de loer. Ook met informatie in de vorm van cijfers is het dus oppassen geblazen wanneer het om de interpretatie ervan gaat. Je ziet in lijstjes of tabellen immers de informatie achter de cijfers niet terug en conclusies kunnen dan ook maar beter niet al te snel worden getrokken.

Kort na het verschijnen van de vorige BK-informatie (nr. 4, 3 juli 2016) werd ik er op gewezen dat de in het voorwoord geuite blijdschap over het feit dat het postacademisch kunstonderwijs er in de komende BIS-periode geld bij zou krijgen, onterecht was. Het klopt weliswaar dat de postacademische instellingen er in de BIS een flink bedrag bij krijgen, maar dat geld gaat er aan de andere kant, bij het Mondriaan Fonds, weer af.
Lees meer ›


‘Kunstonderwijs’

cover BK-INFO-2016-04-kleinOp het moment dat BK-informatie nr. 4 (2016) persklaar wordt gemaakt komt het advies van de Raad voor Cultuur binnen betreffende de cultuuraanvragen Basisinfrastructuur 2017-2020. Een van de eerste dingen die opvalt is dat het postacademische kunstonderwijs er relatief goed vanaf komt. Alle aanvragen zijn gehonoreerd (in het advies krijgen echter geen van de gehonoreerde instellingen het gevraagde bedrag toegewezen).
De Ateliers en de Rijksakademie krijgen een positief advies met een zogenoemde ‘ja, mits’, wat wil zeggen dat de instellingen subsidiabel worden bevonden, maar dat de raad de minister adviseert om één of meer voorwaarden aan subsidietoekenning te verbinden. Bij het advies ten aanzien van de presentatie-instellingen valt op dat de Appel in Amsterdam niets gehonoreerd krijgt. Ook Diepenheim, Noorderlicht en Stroom krijgen een negatief advies.
Lees meer ›


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram

Volg ons op Twitter