Blog archief

Recente honoreringen kunstenaars

4849MON-Adviseurs-banners-BK-informatieDeze zomer ontvingen 29 beeldend kunstenaars via het Mondriaan Fonds een Werkbijdrage Bewezen Talent (minstens vier jaar een beroepspraktijk).

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (21 december 2018)


Cultuur in nieuwe college-akkoorden

LKCA-smal-RGB-paars_originalEind oktober publiceerde LKCA – Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst – de resultaten van een onderzoek naar het belang dat cultuur krijgt in de coalitieakkoorden van 26 kleine, 17 middelgrote en 7 grote gemeenten.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (21 december 2018)


Meer werkbeurzen voor talenten beeldende kunst

266px-Ingrid_van_Engelshoven_(cropped)Minister Van Engelshoven (OCW) maakte op 19 november jl. bekend dat er meer werkbeurzen voor cultuurtalenten komen. Zowel voor kort afgestudeerden, als voor bewezen talentvolle kunstenaars. Ook krijgt meer Nederlands talent de mogelijkheid om gekoppeld te worden aan een internationale mentor.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 8 (21 december 2018)


Arbeidsvoorwaarden freelance curatoren

curatorenhonorarium_05Binnen Platform BK is een werkgroep van freelance curatoren actief; een collectief dat is opgericht door en voor freelance curatoren in Nederland. Onlangs publiceerde deze werkgroep een (voorlopige) verklaring waarbij zij een aantal agendapunten onder de aandacht brengt.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (9 november 2018)


Kabinet stimuleert succesvolle honorariumrichtlijn

EuromuntOp Prinsjesdag is bekendgemaakt dat het Mondriaan Fonds voor 2019 en 2020 een jaarlijks bedrag van € 800.000 krijgt om kunstinstellingen te stimuleren kunstenaars naar behoren te honoreren voor tentoonstellingen, een en ander naar aanleiding van de richtlijn kunstenaarshonoraria (zie ook BK-informatie nr. 1, 2017).

Recentelijk bleek uit een brede enquête onder instellingen en kunstenaars dat het aantal musea en instellingen dat kunstenaars honoreert in een jaar tijd is verdubbeld. Ook bleek dat vrijwel alle instellingen en ruim 80 procent van de kunstenaars de richtlijn inmiddels kent. Twee derde van de instellingen past de richtlijn toe. Op basis van de positieve ervaringen en de uitkomsten van de enquête zal initiatiefnemer van de richtlijn BKNL (Beeldende Kunst Nederland) deze voortzetten en de richtbedragen opnieuw indexeren.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (9 november 2018)


Advies Raad voor Cultuur: Ontwerpsector

raad-van-cultuurIn september publiceerde de Raad voor Cultuur zijn advies voor de ontwerpsector. De raad concludeert dat de potentie van de sector veel meer kan worden benut en is van mening dat het ministerie van OCW hierbij het voortouw moet nemen. Om de goede reputatie van Nederlands ontwerp te behouden, moet meer in de sector worden geïnvesteerd en moeten vraag en aanbod beter met elkaar in balans worden gebracht. De sector heeft een sterkere basis nodig, omdat de verwachting is dat er de komende jaren een steeds groter beroep wordt gedaan op de ontwerpsector.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (9 november 2018)


Boekman 116: Kunst en techniek

boekman 116De Boekman van dit najaar gaat over kunst en techniek, of beter gezegd technologie. Steeds vaker is technologie een belangrijk onderdeel van de praktijk van de beeldend kunstenaar, denk bijvoorbeeld aan digitale technieken en nieuwe media. Niet alleen de kunstenaarspraktijk verandert daardoor, maar ook de kunstbeleving.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (9 november 2018)


Werkplan Raad voor Cultuur

Schermafbeelding 2018-11-05 om 14.48.33Onlangs publiceerde de Raad voor Cultuur zijn Werkprogramma 2018-2019. Het werkprogramma van de raad wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat informatie over de positie, visie en werkwijze van de raad, de adviesagenda voor de komende periode en een lijst van personen die verbonden zijn aan de raad. Voor de periode oktober-november 2018 staan sectoradviezen op de planning waaronder die over beeldende kunst.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (9 november 2018)


Cultuur in de provincie

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 hebben alle politieke partijen in de provincies een flyer ontvangen. De bedoeling van de flyer is om culturele organisaties (en anderen) op te roepen om met deze punten op de provinciale politiek af te stappen en met hen in gesprek te gaan over de waarde van kunst en cultuur en op te roepen cultuur een plek in het verkiezingsprogramma te geven met de acht punten.

Schermafbeelding 2018-11-05 om 15.16.09Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (9 november 2018)


Museumcijfers 2017

Schermafbeelding 2018-11-05 om 15.10.09Op 2 oktober jl. maakte de Museumvereniging de museumcijfers van 2017 bekend. De vereniging doet jaarlijks onderzoek naar trends onder de 435 aangesloten musea. Museumcijfers 2017 biedt een overzicht van de belangrijkste data en trends bij deze aangesloten musea. De brondata zijn afkomstig van 365 musea en geëxtrapoleerd naar de totale onderzoeksgroep van 435 musea.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (9 november 2018)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram