Blog archief

Advies Raad voor Cultuur: Ontwerpsector

raad-van-cultuurIn september publiceerde de Raad voor Cultuur zijn advies voor de ontwerpsector. De raad concludeert dat de potentie van de sector veel meer kan worden benut en is van mening dat het ministerie van OCW hierbij het voortouw moet nemen. Om de goede reputatie van Nederlands ontwerp te behouden, moet meer in de sector worden geïnvesteerd en moeten vraag en aanbod beter met elkaar in balans worden gebracht. De sector heeft een sterkere basis nodig, omdat de verwachting is dat er de komende jaren een steeds groter beroep wordt gedaan op de ontwerpsector.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (9 november 2018)


Boekman 116: Kunst en techniek

boekman 116De Boekman van dit najaar gaat over kunst en techniek, of beter gezegd technologie. Steeds vaker is technologie een belangrijk onderdeel van de praktijk van de beeldend kunstenaar, denk bijvoorbeeld aan digitale technieken en nieuwe media. Niet alleen de kunstenaarspraktijk verandert daardoor, maar ook de kunstbeleving.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (9 november 2018)


Werkplan Raad voor Cultuur

Schermafbeelding 2018-11-05 om 14.48.33Onlangs publiceerde de Raad voor Cultuur zijn Werkprogramma 2018-2019. Het werkprogramma van de raad wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat informatie over de positie, visie en werkwijze van de raad, de adviesagenda voor de komende periode en een lijst van personen die verbonden zijn aan de raad. Voor de periode oktober-november 2018 staan sectoradviezen op de planning waaronder die over beeldende kunst.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (9 november 2018)


Cultuur in de provincie

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 hebben alle politieke partijen in de provincies een flyer ontvangen. De bedoeling van de flyer is om culturele organisaties (en anderen) op te roepen om met deze punten op de provinciale politiek af te stappen en met hen in gesprek te gaan over de waarde van kunst en cultuur en op te roepen cultuur een plek in het verkiezingsprogramma te geven met de acht punten.

Schermafbeelding 2018-11-05 om 15.16.09Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (9 november 2018)


Museumcijfers 2017

Schermafbeelding 2018-11-05 om 15.10.09Op 2 oktober jl. maakte de Museumvereniging de museumcijfers van 2017 bekend. De vereniging doet jaarlijks onderzoek naar trends onder de 435 aangesloten musea. Museumcijfers 2017 biedt een overzicht van de belangrijkste data en trends bij deze aangesloten musea. De brondata zijn afkomstig van 365 musea en geëxtrapoleerd naar de totale onderzoeksgroep van 435 musea.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 7 (9 november 2018)


Paradisolezing: Fair Practice Code

W386_979068-Paradisodebat-2017-744x618De jaarlijks door Kunsten ’92 georganiseerde Paradisolezing, dit jaar op 26 augustus, ging over de Fair Practice Code. Deze is door jonge kunstenaars en creatieven geïnitieerd (onder coördinatie van Kunsten ’92), ter verbetering van arbeidsvoorwaarden en toekomstperspectieven in de culturele en creatieve sector. Vijf sprekers gingen nader in op vijf waarden – solidariteit, transparantie, duurzaamheid, diversiteit en vertrouwen – die centraal staan in de Fair Practice Code. Dat leverde een gevarieerde serie lezingen op. Gebaseerd op het gedachtegoed van de Pools-Britse socioloog Zygmunt Bauman, was de achterliggende vraag van dit Paradisodebat hoe de cultuursector stand houdt in tijden vloeibaarheid, waarbij ‘vloeibaarheid’ verwijst naar het gegeven dat in de samenleving alles voortdurend in beweging is.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (28 september 2018)


Evaluatie provinciaal cultuurbeleid Groningen

Groningen_cs5Recentelijk vond de tussentijdse evaluatie plaats van het cultuurbeleid 2017-2020 van de provincie Groningen. Daarin werd geconcludeerd dat het beleidskader van de provincie ondersteunend werkt voor het de sector, maar ook dat de beleidsuitvoering soms als onoverzichtelijk, dirigistisch en knellend wordt ervaren. De cultuurorganisaties voelen zich soms erg instrumenteel benaderd en er is weinig financiële ruimte voor nieuwe initiatieven die zich kunnen en willen ontwikkelen buiten de regels van de beleidsinstrumenten om.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (28 oktober 2018)


AIR netwerk Brabant

Schermafbeelding 2018-09-21 om 12.24.57In september ging in Noord-Brabant een nieuw samenwerkingsverband van start onder de naam AIR netwerk Brabant, een initiatief van Witte Rook Breda, De Fabriek Eindhoven, Van-Gogh AIR Zundert en TAC Eindhoven. Het betreft een samenwerking op het gebied van beeldende kunstinstellingen die zich (ook) bezighouden met Artist-in-Residence (AIR). In Nederland, én in Noord-Brabant, is sprake van een toename van organisaties die zich bezighouden met Artist-in-Residence en van de vijftig Artist-in-Residencies in Nederland bevinden zich er achttien in Brabant.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (28 september 2018)


Platform Makers

In de kunst- en cultuursector wordt momenteel veel gesproken over scheve arbeidsverhoudingen en de slechte inkomenspositie van kunstenaars. Ook het auteursrecht (auteurs- en naburig recht) is in dit verband belangrijk voor makers. Platform Makers stuurde deze zomer een brief aan de vaste commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer waarin zij om hernieuwde aandacht vragen voor dit aspect van de Schermafbeelding 2018-09-21 om 12.22.57inkomensbronnen voor makers.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (28 oktober 2018)


Nederlandse cultuurexport

buitengaats_digitale kaart uitsnedeII_2013-1In Buitengaats worden gegevens van de Nederlandse cultuurexport in kaart gebracht. In 2017 werden meer dan 15.000 activiteiten geregistreerd van Nederlandse makers en organisaties over de grens, waaronder optredens, tentoonstellingen, lezingen, presentaties en publicaties.
Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (28 september 2018)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram