Blog archief

Paradisolezing: Fair Practice Code

W386_979068-Paradisodebat-2017-744x618De jaarlijks door Kunsten ’92 georganiseerde Paradisolezing, dit jaar op 26 augustus, ging over de Fair Practice Code. Deze is door jonge kunstenaars en creatieven geïnitieerd (onder coördinatie van Kunsten ’92), ter verbetering van arbeidsvoorwaarden en toekomstperspectieven in de culturele en creatieve sector. Vijf sprekers gingen nader in op vijf waarden – solidariteit, transparantie, duurzaamheid, diversiteit en vertrouwen – die centraal staan in de Fair Practice Code. Dat leverde een gevarieerde serie lezingen op. Gebaseerd op het gedachtegoed van de Pools-Britse socioloog Zygmunt Bauman, was de achterliggende vraag van dit Paradisodebat hoe de cultuursector stand houdt in tijden vloeibaarheid, waarbij ‘vloeibaarheid’ verwijst naar het gegeven dat in de samenleving alles voortdurend in beweging is.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (28 september 2018)


Evaluatie provinciaal cultuurbeleid Groningen

Groningen_cs5Recentelijk vond de tussentijdse evaluatie plaats van het cultuurbeleid 2017-2020 van de provincie Groningen. Daarin werd geconcludeerd dat het beleidskader van de provincie ondersteunend werkt voor het de sector, maar ook dat de beleidsuitvoering soms als onoverzichtelijk, dirigistisch en knellend wordt ervaren. De cultuurorganisaties voelen zich soms erg instrumenteel benaderd en er is weinig financiële ruimte voor nieuwe initiatieven die zich kunnen en willen ontwikkelen buiten de regels van de beleidsinstrumenten om.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (28 oktober 2018)


AIR netwerk Brabant

Schermafbeelding 2018-09-21 om 12.24.57In september ging in Noord-Brabant een nieuw samenwerkingsverband van start onder de naam AIR netwerk Brabant, een initiatief van Witte Rook Breda, De Fabriek Eindhoven, Van-Gogh AIR Zundert en TAC Eindhoven. Het betreft een samenwerking op het gebied van beeldende kunstinstellingen die zich (ook) bezighouden met Artist-in-Residence (AIR). In Nederland, én in Noord-Brabant, is sprake van een toename van organisaties die zich bezighouden met Artist-in-Residence en van de vijftig Artist-in-Residencies in Nederland bevinden zich er achttien in Brabant.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (28 september 2018)


Platform Makers

In de kunst- en cultuursector wordt momenteel veel gesproken over scheve arbeidsverhoudingen en de slechte inkomenspositie van kunstenaars. Ook het auteursrecht (auteurs- en naburig recht) is in dit verband belangrijk voor makers. Platform Makers stuurde deze zomer een brief aan de vaste commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer waarin zij om hernieuwde aandacht vragen voor dit aspect van de Schermafbeelding 2018-09-21 om 12.22.57inkomensbronnen voor makers.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (28 oktober 2018)


Nederlandse cultuurexport

buitengaats_digitale kaart uitsnedeII_2013-1In Buitengaats worden gegevens van de Nederlandse cultuurexport in kaart gebracht. In 2017 werden meer dan 15.000 activiteiten geregistreerd van Nederlandse makers en organisaties over de grens, waaronder optredens, tentoonstellingen, lezingen, presentaties en publicaties.
Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (28 september 2018)


Nieuwe Europese agenda voor cultuur

EUUN0001Volgens EU-burgers is cultuur de belangrijkste factor om een gevoel van gemeenschap te creëren, toch neemt bijna een derde van hen niet deel aan culturele activiteiten. Een grotere culturele participatie zou Europeanen dichter bij elkaar brengen. Als reactie op deze bevindingen en op verzoeken van EU-leiders om meer EU-samenwerking op cultureel gebied, heeft de Europese Commissie op 22 mei 2018 een voorstel voor een nieuwe Europese agenda voor cultuur goedgekeurd.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 6 (28 september 2018)


BK-informatie mediapartner TENT Academy Awards

TENT-Academy-Awards-2017-in-Kino-26.08.2017.-Photo-Aad-Hoogendoorn-149-129-713x475Ook dit jaar is BK-informatie mediapartner van de TENT Academy Awards, de jaarlijkse competitie voor de beste eindexamenfilms van kunstacademies. Met de TENT Academy Awards beoogt TENT Rotterdam stimulering en erkenning van jong audiovisueel talent. Het initiatief kent zowel een nationale als een internationale focus. Naast Nederlandse kunstacademies, wordt er ieder jaar een gastland geselecteerd voor deelname: dit jaar het Verenigd Koninkrijk.

De TENT Academy Awards reikt in totaal drie prijzen uit, de TENT Academy Award, de Best Foreign Film Award en de Public’s Choice Awards. Op de winnaar van de publieksprijs na, ontvangen de titelhouders een residency in het Cove Park in het Verenigd
Koninkrijk en in Het Wilde Weten te Rotterdam. Daar krijgen zij de kans zich verder te ontwikkelen, kennis te maken met een andere kunstcontext en te bouwen aan een internationaal netwerk van professionals en peers.

lees meer


Boekman #115. Naar een inclusief cultuurbestel

boekman115Diversiteitsbeleid in de kunst en cultuur is niet nieuw. Dat blijkt ook uit de artikelen in de Boekman van deze zomer die geheel is gewijd aan inclusiviteit in de cultuursector. ‘Inclusiviteit’ is de meest recente term in een reeks termen van de afgelopen decennia die met elkaar gemeen hebben dat ze de wens tot uiting moesten brengen tot een betere vertegenwoordiging van de Nederlandse bevolking in aanbod en toegankelijkheid van kunst- en cultuur. Eind 2010 stopte de overheid met het ondersteunen van culturele diversiteit waarop de sector het in 2011 oppakte met de Code culturele diversiteit. Deze raakte enigszins op de achtergrond maar kreeg in 2016 nieuw leven ingeblazen. Nu is diversiteit onderdeel van inclusiviteit, waar o.a. ook leeftijd en gender onder vallen. Voor inclusiviteit wordt naar de zogenoemde 4p’s gekeken: een betere afspiegeling van de maatschappij op de terreinen personeel, programmering, publiek en partners.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (27 juli 2018)


Open data in de kunst- en cultuursector

opendataHet recent uitgekomen rapport Aanbevelingen over open data in de cultuursector van de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed geeft een antwoord op wat de voorwaarden zijn voor instellingen om hun collecties en collectiegegevens als open data vrij te kunnen geven, zodat wat gedigitaliseerd wordt, optimaal bruikbaar en herbruikbaar is.

Het rapport heeft betrekking op zowel cultuurproducenten, presentatieplekken als erfgoedbewaarders en bevat zeventien aanbevelingen die ingaan op juridische, technische en praktische beperkingen. Deze hebben we hieronder letterlijk overgenomen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het rapport zelf, dat via de link onderaan dit artikel is te vinden.

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (27 juli 2018)


Cultuurbeleid 2021-2024. Stedelijke en regionale profielen

ocwBestuurders uit 16 regio’s en minister van Engelshoven (OCW) deden op 14 juni jl. de bestuurlijke aftrap voor stedelijke en regionale cultuurprofielen. Daarbij werd de publicatie Cultuurbeleid 2021-2024. Stedelijke en regionale profielen van de minister gepresenteerd, waarmee gemeenten en provincies worden uitgenodigd om het toekomstige cultuurbeleid mede vorm te geven. Aan het eind van haar toespraak stelde de minister drie vragen voor de komende twee jaar (in aanloop naar de nieuwe cultuurplanperiode): Welke samenwerkingsvormen werken wel en werken niet? Welke onderwerpen lenen zich wel voor samenwerking tussen de drie overheidslagen en welke niet? Wat kunnen we doen om kunstenaars een eerlijke beloning te geven?

Het volledige artikel staat in BK-informatie nummer 5 (27 juli 2018)


Volg ons op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Instagram

Volg ons op Twitter